0 of 0 for ""

Svært solid resultat i første kvartal.

Sweco Norge leverte et sterkt resultat i første kvartal med forbedring innenfor alle områder.

– Jeg er veldig fornøyd med resultatene for første kvartal. Vi fortsetter den positive trenden i fra fjerde kvartal og leverer sterke tall i et marked preget av stor usikkerhet. Våre mange dyktige kolleger leverer gode prosjekter i godt samarbeid med kunden, sier Grete Aspelund.

EBITA for første kvartal i 2022 ble 109,6 millioner kroner, som tilsvarer en margin på 14,1 prosent. EBITA for tilsvarende periode i 2021 var 53,7 millioner kroner. Kalendereffekten av fire ekstra arbeidsdager i første kvartal, ga en positiv effekt på 48,2 millioner kroner.

Driftsinntektene for perioden ble 778,6 millioner kroner, mot 685,2 millioner kroner i første kvartal 2021.

– I første kvartal fikk vi stor uttelling for våre økende ordreserver i form av flere igangsatte prosjekter. Sweco lykkes også å holde et godt prisnivå i et svært konkurransepreget marked. Behovet for våre tjenester er sterkt, samtidig anser vi at usikkerheten i markedet er uvanlig stor. Høy inflasjon og utfordringer i flere forsyningslinjer skaper uforutsigbarhet for mange aktører i bygg- og anleggsnæringen, sier Aspelund.

Sweco Group, som har virksomhet i 14 land i Europa, leverte et resultat (EBITA) for første kvartal på SEK 648 millioner kroner, mot SEK 540 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Det tilsvarer en margin på 10,7 prosent.

Sweco Groups driftsinntekter var SEK 6,077 millioner kroner, fra 5,538 millioner kroner i samme periode i 2021.

Copy link
Powered by Social Snap