0 of 0 for ""

Storgata er åpnet!

Denne uken kjører trikkene for første gang på to og et halvt år gjennom Storgata.

For å markere åpningen inviterte Bymiljøetaten til gjenåpning.

– Endelig går trikken gjennom Storgata igjen. Vi har også etablert fortau og gangsoner som inviterer til bruk og til uteservering. I tillegg har vi redusert konfliktpunkter som jeg er sikker på kommer til å redusere antall ulykker. Dette er eneste stedet i byen hvor øst møter vest, så forbindelsen blir selve hjertet i byen for trikken, sier Jan Vidar Husby, prosjektleder i Bymiljøetaten.

Jan Vidar Husby holder innlegg på åpningen av Storgata

Jan Vidar Husby, Bymiljøetaten.

Storgata var fullstendig nedslitt og måtte rustes opp. I arbeidet har gaten blant annet fått nye og bredere fortau, to nye holdeplasser, nytt gatedekke i betong og nytt overvannsanlegg for å håndtere økte nedbørsmengder.

­­– Storgataprosjektet har blitt et signaturprosjekt, og de fleste har nok merket arbeidet som har funnet sted de siste årene. Gaten har fått et skikkelig ansiktsløft med bredere fortau og smalere veier, og målet er at gaten skal gi rom for folk og bedre fremkommelighet, sier Sigurdur Thor Gardarsson i Sweco som har vært prosjekteringsleder i Storgata-prosjektet.

I fremtiden vil det gå noen busser, taxier og varelevering i gaten, men trikken er gatens store stjerne. Trikken har fått prioritert fremkommelighet fordi den har størst kapasitet, og personbilene er prosjektert helt bort.

Sweco har bidratt med alle fag i Storgataprosjektet, og Sigurdur har vært prosjekteringsleder siden 2017.

– Det er ingen tvil om at det er et utrolig spennende prosjekt. Dette er en av de største prosjektene Bymiljøetaten har gjennomført er og det innehar flere utfordringer. Men jeg liker utfordringer, sier Sigurdur med glimt i øyet.

For å få plass til de brede fortauene har alt av infrastruktur måtte legges i en underjordisk kulvert på 200 meter. Ettersom Storgata har vært en del av Oslo sentrum i over 100 år, er mye av det som finnes under bakken ukjent. Dette utløste blant annet at trikken måtte legges om midlertidig i over to år.

Sigurdur Thor Gardarsson, Sweco.

Fremtidens flomvann

Sweco har også hatt ansvar for flomvannshåndtering i Brugata. Swecos VA-rådgivere har prosjektert et høybrekk og et lavbrekk på hver side av Brugata. Sigurdur forteller at Brugata ikke enda er klar for å ta imot flomvannet, og derfor måtte det bygges en midlertidig demning øverst i Brugata. Denne demmingen skal fordele flomvannet og hindre at alt vannet renner ned Brugata. I tillegg er det bygget tre overvannsbasseng som skal håndtere flomvann.

– En annen utfordring er at høyden på inngangsdørene i området varierer. Det vil si at vi hadde kjempestore utfordringer høydemessig. Målet er å få vann vekk, og unngå at det renner inn inngangsdørene, fortsetter Sigurdur.

Sigurdur sier seg svært fornøyd med hvordan Sweco har lykkes med å løse denne utfordringen.

– I et prosjekt av denne størrelsen oppstår det selvfølgelig noen utfordringer, men jeg mener at vi, i samarbeid med bymiljøetaten, har klart å løse utfordringene. Nå gleder jeg meg til å ta gaten i bruk, avslutter han.

Bymiljøetaten er byggherre i samarbeidsgruppen med Sporveien og Vann- og avløpsetaten.