0 of 0 for ""

Solid resultat i andre kvartal

Sweco fortsetter å levere solide resultater i andre kvartal. Markedsforholdene reflekterer likevel betydelig usikkerhet fremover.

Sweco Norges driftsresultat (EBITA) for andre kvartal ble 36,4 millioner kroner, mot 65,2 millioner kroner i samme periode i 2021. EBITA-marginen ble 4,9 prosent i kvartalet, mot 9,4 prosent i samme kvartal i 2021. Resultatavviket forklares hovedsakelig med en kalendereffekt på tre færre arbeidsdager i kvartalet, sammenlignet med perioden i fjor. Driftsinntektene i kvartalet steg til 746,3 millioner kroner, fra 692 millioner kroner i samme periode i 2021.

– Den positive utviklingen fra begynnelsen av året fortsetter inn i andre kvartal, der vi ser en imponerende utvikling i viktige nøkkelindikatorer. I løpet av årets seks første måneder har Stema Rådgivning og Arcasa Arkitekter blitt en del av Sweco. Selskapene tilfører Sweco verdifull kompetanse og bidro til at topplinjeveksten steg med 10,7 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Jeg vil gjerne takke alle medarbeidere for den solide innsatsen. Sweco har en sterk posisjon i markedet, og jeg er veldig stolt av alt vi har oppnådd de siste seks og et halvt årene, sier adm. direktør Grete Aspelund, som 15. august overleverer ansvaret til Rasmus Nord.

Driftsresultat for første halvår ble 146 millioner kroner, mot 118,9 millioner kroner fra samme periode i 2021. Driftsresultatet tilsvarer en margin på 9,6 prosent, mot 8,6 prosent for samme periode i 2021.

– Vi i Sweco har lagt bak oss et godt halvår, både når det gjelder vekst og lønnsomhet. Nå går vi imidlertid inn i et nytt halvår med betydelig større usikkerhet i markedet. Vi opplever den høyeste prisstigningen på mange år, noe som kan sette en rekke prosjekter i fare for å bli utsatt eller stanset. Det er betydelig innovasjonskraft i byggenæringen, og det er viktig at alle bransjens aktører jobber godt sammen for å sikre gjennomføring av prosjekter under svært utfordrende betingelser, sier påtroppende adm. direktør i Sweco, Rasmus Nord.

Driftsinntektene for første halvår ble 1.524,9, en forbedring fra 1.377,2 millioner kroner fra 2021. Det var en positiv kalendereffekt av en ekstra arbeidsdag i perioden.

Sweco Group, som har virksomhet i 14 land i Europa, leverte et resultat (EBITA) for andre kvartal på SEK 486 millioner kroner, mot 529 millioner i samme kvartal i 2021. Det tilsvarer en driftsmargin på 7,9 prosent, fra 9,4 i 2021.

For årets seks første måneder økte EBITA til SEK 1,134 millioner kroner, fra 1,070 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITA-marginen i første halvår ble 9,3 prosent, mot 9,6 prosent i 2021.

Driftsinntektene i kvartalet økte til SEK 6,116 millioner kroner i andre kvartal, fra 5,643 millioner i samme periode i fjor, mens inntektene for første halvår var SEK 12,193 millioner kroner. Nivået i samme periode i 2021 var SEK 11,181 millioner kroner.

Copy link
Powered by Social Snap