0 of 0 for ""

Reguleringsplan for Arna – Stanghelle er vedtatt

Kommunal- og distriktsdepartementet har vedtatt den statlige reguleringsplanen for E16 og Vossebanen fra Arna til Stanghelle i Vestland fylke. Målet er trygg transport der nesten hele strekningen går i tunnel samt redusert reisetid.

Fornøyde samarbeidspartnere: Fra venstre Tor Helge Indrebø, medlem i Rambøll Sweco styringsgruppe (divisjonsdirektør for infrastruktur i Sweco), Anne Herdlevær, assisterende prosjektleder hos oppdragsgiver (fra Bane Nor), Trine Ruud Gjerde, Sweco, medlem i Rambøll Sweco styringsgruppe, Gunnar Søderholm, prosjektleder hos oppdragsgiver (fra Statens vegvesen) og Jan Håvard Øverland, prosjektleder for Rambøll Sweco.

Rambøll Sweco ANS har vært engasjert av Statens vegvesen og Bane NOR for å planlegge ny E16 og jernbane mellom Arna og Stanghelle. Planarbeidet har pågått siden desember 2018 og er utført av Rambøll og Sweco som likestilte samarbeidspartnere. Det er laget en teknisk detaljplan samt en felles statlig reguleringsplan for vei og bane, med tilhørende konsekvensutredning for strekningen. Totalt skal det bygges 29,6 kilometer vei, 27,8 kilometer bane og to nye stasjoner.

Tryggere strekning og kraftig redusert reisetid

Veien og jernbanen mellom Arna og Stanghelle er i dårlig stand og svært rasutsatt. Målet er å sikre trygg transport der nesten hele strekningen går i tunnel. Dette skal gi redusert reisetid, økt kapasitet og bidra til lokal og regional utvikling. Regjeringens vedtak blir derfor møtt med begeistring både blant folk og næringsliv i regionen. Reisetiden for jernbanen vil for eksempel bli halvert fra 30 til 15 minutter. For veistrekningen blir reisetiden redusert fra 30 til 20 minutter.

– Det kan trygt kalles et megaprosjekt der totalkostnadene er beregnet til 26,4 milliarder kroner. 265 medarbeidere fra mer enn 40 fagfelt har vært involvert i prosjektet. Vi er glade for at lokalbefolkningen deler vår entusiasme, sier Jan Håvard Øverland fra Sweco, som sammen med Christina Hegge fra Rambøll, har ledet det omfattende arbeidet.

Godt samarbeid

God informasjonsflyt fra dag én har ført til god involvering av alle prosjektmedarbeiderne.

– Oppdraget er komplekst, og består av to prosjekter som har ulike oppdragsgivere. Bruk av digitale samhandlingsverktøy og metoder har vært avgjørende for det gode samarbeidet på tvers. I løpet av planarbeidet har vi bygget ny kompetanse og blitt bedre på samspill. I prosjektet har for eksempel Virtual Design Constru-metodikk ligget til grunn for samhandling på tvers. Det å bruke VDC på denne måten var ganske nytt da vi startet i 2019, forteller Øverland.

Tor Helge Indrebø, divisjonsdirektør i Sweco, har sittet i Rambøll og Sweco sin felles styringsgruppe i prosjektet. Han trekker frem at det har vært et vellykket lagarbeid der folk nærmest har stått i kø for å få være med.

– Prosjektet handler om fremkommelighet, sikkerhet, bærekraft og miljø. Alt er veldig komplisert, men oppgaven er løst på en ypperlig måte. Stemningen i prosjektet har hele tiden vært positiv, og de involverte har snakket om «prosjektet» fremfor hva Sweco eller Rambøll har bidratt med hver for seg. Denne fellesskapsfølelsen har vært veldig viktig, sier Indrebø.

Har innfridd strenge krav

– Dette er en arbeidsseier der det er gjort en enorm innsats med tegninger, modeller og et utall rapporter. Det har vært kjekt å jobbe sammen i et så omfattende prosjekt. Vi har stilt strenge krav, og Rambøll og Sweco har innfridd, sier Gunnar Søderholm fra Statens vegvesen.

Anne Herdlevær i Bane Nor er helt enig:

– Sweco og Rambøll har levert gjennomgående på høyt nivå. Nå går vi inn i en ny fase med stort behov for prosjektering og muligheter for å bygge videre på det gode samarbeidet, forteller hun.

Nå skal Stortinget gi klarsignal til finansiering, og det antas at de første kontraktene blir utlyst i fjerde kvartal i år.