0 of 0 for ""

Foto: Synne SB Bønes

Mindemyrens renessanse  

Som følge av Bybanens byggetrinn 4, har det tidligere industriområdet Mindemyren i Bergen gjennomgått en totalrenovasjon. 

Den 2,8 kilometer lange Bybanestrekningen gjennom Mindemyren står nå klar. Utbyggingen har blåst nytt liv i den tidligere industribydelen, som nå skal utgjøre en bydel hvor det skal være godt å leve for både mennesker, dyr og natur.  

– I tillegg til Bybanen, bygges det i samme omgang mye annen infrastruktur som må på plass før nye utbyggingsprosjekter. Dette inkluderer blant annet en ny fylkesvei, en hovedsykkelvei, og en åpen kanal som går langs hele den 1,5 kilometer lange Kanalveien, forteller entrepriseansvarlig for Mindemyren, Morten Farstad. 

Skaper idyll 

For Morten og resten av teamet bak utbyggingen har det vært viktig å tilrettelegge for biologisk mangfold og bevegelsesfrihet. 

– Mindemyren ser i dag ut som et helt nytt sted, og det har vært utrolig kjekt å kunne gi området nytt liv. Bevaring og sirkularitet har hele tiden preget måten vi har jobbet på, og vi har hatt høyt fokus på beplantning og gjenbruk av trær. De nye grøntarealene, kombinert med den åpne kanalen, har gjort Mindemyren til et idyllisk område, sier Morten. 

En viktig del av områdeutviklingen og klimatilpasningen på Mindemyren, har vært å gjenåpne elven mellom Solheimsvannet og Kristianborgvannet, som lenge har vært gjemt i rør under Kanalveien.  

– Når kanalen nå åpnes opp, vil hele områdets uttrykk endres. Det vil gi ørreten og sjøørreten bevegelsesfrihet i begge retninger, og tilrettelegge for gyting. Det handler om å bringe naturen nærmere, og heve frem den historiske kanalen som har strømmet gjennom området i lang tid uten å bli sett, sier han. 

Utfordrende grunnforhold og godt samarbeid 

Å bygge på myr kan være uforutsigbart, og på grunn av vanskelige grunnforhold er bybaneskinnene nå plassert på peler, for å bevare god reisekomfort og trygg fremdrift.  

– En av hovedutfordringene med å bygge på et myrområde er at massene må stabiliseres. Dette har krevd en betydelig mengde grunnundersøkelser, særlig langs bybanestrekket. Ved flere felt er det et godt stykke ned til fjell, sier han. 

Morten har arbeidet med bybanen siden 2020, og overtok ansvaret for Mindemyren-entreprisen i mars samme år. Fra han tok over har bortimot alle Swecos fag vært involvert. 

– Jeg er stolt over at vi til enhver tid har klart å ha kontroll. Mye av suksessen innebærer at vi har klart å mobilisere og ta nytte av alle ressursene Sweco har tilgjengelig. Jeg vil også trekke fram samarbeidet med Bybanen som en suksessfaktor i prosjektet. Personlig er jeg en stor tilhenger av Bybanen som kollektivtilbud, og det er veldig spennende å være med i et prosjekt som vil sette preg på både bybildet og bevegelsesmønsteret i min egen hjemby, sier Morten. 

Den nye strekningen åpner for alle reisende den 21. november.

Foto: Synne SB Bønes