0 of 0 for ""

Med riksantikvaren på hurtigtast

Det hanseatiske museet på Bryggen i Bergen skal jekkes opp og restaureres. – Når du jobber med denne typen prosjekter er det ikke sånn at du bare kan stikke en spade i jorden og begynne å grave, sier geotekniker André Nårstad i Sweco.

For det er ikke bare byggene på Bryggen som er oppført på UNESCOs verdensarvliste, også grunnen den står på er fredet.

– Det er mye gammel moro i grunnen under Bryggen, her finnes det rester av 1000 år med historie, og dette er fredede kulturlag, forklarer André.

1. oktober ble det hanseatiske museum stengt for besøkende, og nå starter arbeidet med restaurering av bygget.

– I tiden fremover skal vi dokumentere, ta mål og lage maler av hvordan bygget ser ut, og så skal det demonteres. Neste skritt blir å løfte bygget omkring en meter og gjennomføre en refundamentering. Det er et langvarig prosjekt. Nå jobber vi for at naboene skal påvirkes i minst mulig grad av arbeidet, sier Swecos Stig Torsnes, byggeteknisk rådgiver for prosjektet.

Geotekniker Andre Nårstad, prosjektleder Lisbeth Helland og byggeteknisk rådgiver Stig Torsnes.

Skal etablere underjordisk vannspeil

Gjennom mange tiår har grunnen Bryggen står på sunket nesten én meter. Det skyldes blant annet råte i fundamentene, grunnvannssenkning og forråtnelse av organisk materiale i kulturlaget. Dette gjør restaureringsprosjektet både spennende og utfordrende for geoteknikerne som er involvert.

– Fundamentet museet står på skal fjernes, men det betyr ikke at det er fritt frem for å grave under bygningen. For under fundamentet ligger det rundt tre meter med historie. Her er det blant annet rester fra de ulike bybrannene og gamle bygninger, og det skal bevares, forteller André.

For å sikre at dette kulturlaget ikke forråtner eller forsvinner skal det nå lages et vannspeil mellom bygningsfundamentene og den historiske jorden.

– Dette tiltaket skal hindre oksygen fra å nå kulturlaget, for det er oksygen som har skapt forråtnelsen. Bassenget vil sikre at grunnvannstanden holdes på et gitt nivå, og vannspeilet bevarer kulturlaget, utdyper han.

Gjør det på gamle måten

Ett av målene med prosjektet er å sikre at museet ikke får flere setningsskader. Dette skal skje uten at det gjøres noe med grunnen bygget står på.

– Vi gjør det beste vi kan med de mulighetene vi har. Når bygget er løftet skal vi fjerne alle gamle fundamenter, dette inkluderer råttent treverk, betong og gamle steinfundamenter som ikke gjør nytten lengre, forteller Stig.

Fundamentet har blitt utbedret flere ganger, men denne gangen skal det bygges nye fundamenter av nytt bolverk.

– Bolverket består av furutrestammer på rundt 15 cm. Disse skal ligge seks måneder i sjøvann slik at de blir saltimpregnert. Så skal de bygges opp og legges på tvers av hverandre i flere lag. Dette blir fundamentet til trebygningen, mens murbygningen skal stå på steinfundamenter. Alt gjøres etter metoder som byantikvaren godkjenner, og vi skal bruke gammelt verktøy så langt det lar seg gjøre, sier han.

Målet er at museet skal tåle de neste 100 årene.

Pakker inn kulturarv

Før oppjekkingen starter skal det hanseatiske museum pakkes ned. Bokstavelig talt.

– Først skal vi måle og dokumentere teglforblendingen. Dette innebærer alt fra kanter og ornamenter til vinduer og dører. Når det er gjort skal fasaden plukkes ned, sten for sten, forklarer Stig.

Alt som befinner seg på innsiden av bygget er fredet, og interiør og tapet skal pakkes inn og beskyttes under byggeprosessen. Det er altså begrensninger på hva man kan gjøre med museet, men én endring har blitt godkjent.

– Vi skal bygge et lite tilbygg og sette opp en rømningstrapp. Denne skal bygges i stål og glass, men vil ikke bli synlig i bybildet, sier Stig.

 

Bergen kommune er oppdragsgiver for prosjektet, og Multiconsult v/ Jann Atle Jensen har bistått i det geotekniske arbeidet.

 

Toppbilde: Fotograf Otto Borgen. Kilde, Universitetsbiblioteket i Bergen