0 of 0 for ""

Lanserer rapport om fremtidens smarte havner

Hvordan ser en smart og integrert havnedrift ut i fremtiden? Det ser Sweco nærmere på i en fersk rapport.

Smarte havner defineres som de havnene som bruker digital teknologi og innovative metoder for å optimalisere sine aktiviteter, og gjøre driften mer produktiv. Rapporten tar for seg temaer som logistikk, elektrifisering, digitalisering og havnens rolle i byutviklingen.

– For norsk havnedrift er de juridiske, økonomiske, miljømessige og teknologiske rammebetingelsene stadig i endring. Det stilles kontinuerlig nye krav til havnenes funksjon i byer, til havneinfrastruktur, og til oppfyllelse av klimaforpliktelser, sier Swecos adm. direktør Grete Aspelund.

For å møte disse kravene og for å opprettholde sin posisjon, mener Aspelund at fremtidens havner må bli smarte. – Sweco ønsker å være en bidragsyter for at norske havner kan styrke sin konkurransekraft i årene som kommer, sier hun.

Rapporten, som gir åtte konkrete råd på veien mot smarte norske havner, ble til etter en workshop Sweco inviterte til. Der var temaet hvordan man skal sikre at norske havner styrker sin konkurransekraft i årene som kommer, og deltakerne var sentrale aktører fra bredden av det havnefaglige miljøet, som bidro med sitt brukerperspektiv på problematikken.

 

Rapporten «Smarte havner – hvordan ser en smart og integrert havnedrift ut i fremtiden?» kan du lese her.