0 of 0 for ""

Kunngjøring: vedtatt opphevelse av kommunedelplan for del av E39 Fardal – Vatlandstunnelen PlanID 201410

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-17 jf. §11-15, vedtok Lyngdal kommunestyre den 18.06.2020 (sak 67/2020), å oppheve del av kommunedelplan (KDP) for E39 Lyngdal Øst – Vatlandstunnelen (PlanID 201410). 

Vedtaket omfatter kun den strekningen av kommunedelplanen som dekkes av områdereguleringen for E39 Mandal-Lyngdal Øst (PlanID 201805).

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15.

Dokumenter i saken:

  • Planregisteret i Lyngdal kommune:

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4225/gl_planarkiv.aspx?planid=201707

For ytterligere informasjon, vennligst se:

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages (jfr. pbl § 11-15).