0 of 0 for ""

KUNNGJØRING: VARSEL OM OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING FOR SKJERVØY SENTRUM– SKJERVØY KOMMUNE

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres det oppstart av områderegulering for Skjervøy sentrum i Skjervøy kommune.

Se oppstartsvarsel for utfyllende informasjon.

Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes innen 05.04.2019 til:

  • Sweco Norge AS v/Milan Dunđerović, Hjalmar Johansens gate 23
    Pb 931, 9259 Tromsø
  • Merknader kan også sende på e-post: milan.dunderovic@sweco.no
  • Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes samme sted, eventuelt på telefon: 986 63 381