0 of 0 for ""

Kunngjøring: varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for råstoffutvinning på Auen i Porsgrunn.

Kunngjøring: av oppstart på reguleringsarbeid – Detaljregulering for gbnr. 25/1 og 25/2, på vegne av Auen Gård AS. Plan 1119.

Dato: 01.07.2019

Annonsering: I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-1

Kort om planen: Formålet med planen er å legge til rette for utvinning av Larvikitt med tilhørende anleggsområde og adkomstveg. Råstoffutvinning er planlagt på gbnr. 25/1, mens tilhørende anleggsområde og adkomstveg strekker seg over eiendommen gbnr. 25/2.

Kontakt: Spørsmål, merknader og opplysninger sendes til Sweco v/ Siv Wiersdalen innen 19.08.2019.

E-post: siv.wiersdalen@sweco.no, kopi til postmottak@porsgrunn.kommune.no. 

Postadresse: Sweco Norge AS v/ Siv Wiersdalen, Storgaten 136, 3901 Porsgrunn. Kopi sendes til postadresse: Pb. 128, 3901 Porsgrunn.

Igangsettingen av planarbeidet vil også varsles på kommunens hjemmeside: www.porsgrunn.kommune.no

Vedlegg:

Oversiktskart

Varslingskart

Varslingsbrev