0 of 0 for ""

Kunngjøring av oppstart på reguleringsarbeid

I henhold til henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9, kunngjøres det oppstart av detaljreguleringsplan for Dusavik II, gnr. 31/bnr. 1, 19 m.fl. – Tasta kommunedel, Stavanger kommune.

Merknader og opplysninger som kan være av interesse for planarbeidet skal sendes inn 13. mars 2020.

Formålet med planen er å legge til rette for lager-, logistikk-, verksted- og industribebyggelse i tilknytning til det eksisterende industriområdet på Dusavik i Stavanger kommune. Planen skal konsekvensutredes.

Merknader eller opplysninger kan sendes skriftlig til Sweco Norge AS v/Sigrid Salicath, Forusparken 2, 4031 Stavanger, eller e-post: sigrid.salicath@sweco.no, med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger, eller som e-post til: postmottak.bos@stavanger.kommune.no. Igangsettingen av planarbeidet vil også varsles på Stavanger kommunens hjemmeside.

Vedlegg: