0 of 0 for ""

Kunngjøring av oppstart på reguleringsarbeid – Detaljregulering for gnr 38 bnr 99, Mindeveien, Hana, plan 201820

KUNNGJØRING: Kunngjøring av oppstart på reguleringsarbeid – Detaljregulering for gnr 38 bnr 99, Mindeveien, Hana, plan 201820

DATO: 23.4.2019

ANNONSERING: I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8  og 12-11

KORT OM PLANEN: Formålet med planen er å legge til rette for småhusbebyggelse på en ubebygget tomt i et eksisterende boligområde på Hana.

OPPSTARTSVARSEL: Annonseres i Stavanger Aftenblad 24.04.2019

KONTAKT: Merknader og opplysninger sendes til Eva Esbensen, eva.esbensen@sweco.no innen 24. mai 2019.

 

Vedlegg: