0 of 0 for ""

Inviterte til erfaringsutveksling

Tirsdag 16. februar inviterte Sweco til dagsseminar om BIM og VDC i infrastrukturprosjekter.

Seminaret, som fant sted i Swecos lokaler på Vækerø, ble arrangert i samarbeid med programvareleverandøren Autodesk. Det var første gang et slikt arrangement av denne størrelsen ble arrangert i Skandinavia.

– Tanken bak denne dagen var å samle ressurspersoner innenfor BIM-faget eller som benytter seg av BIM-ressurser i sine prosjekter, for å dele innsikt og erfaringer. Det var viktig for oss at dette skulle være et inkluderende arrangement, og vi inviterte derfor kompetente fagfolk fra hele bransjen, både rådgivere, entreprenører, bestillere og software-leverandører, sier Philip Hon. Han jobber som BIM-strateg i Sweco Norge og var en av arrangørene.

Gode innspill

Henning Vardøen i Jernbaneverket var blant deltakerne. Sammen med arrangørene fra Sweco delte han Jernbaneverkets erfaringer fra arbeid med Autodesk-programmer og tilknyttet metodikk i forbindelse med InterCity-prosjektet, strekning Sørli- Lillehammer, hvor Vardøen er prosjekteringsleder.

– Jernbaneverket er tilstede i dag for å få oversikt over hva som skjer på dette feltet for tiden. Med en så stor og kompetent gruppe samlet, blir det mange gode innspill og kommentarer til måten vi jobber på. Det handler om å gjøre hverandre gode, sier han.

Metodiske muligheter

Også Statens vegvesen var tilstede under arrangementet, og i likhet med Jernbaneverket holdt denne aktøren et innlegg om sine erfaringer fra et prosjekt gjennomført i samarbeid med Sweco. Torstein Ryeng fra Statens vegvesen kunne vise til det han beskrev som strålende resultater da rådgivere fra Sweco «ekstremprosjekterte» en 20 mil lang firefelts motorvei på kort tid, noe som aldri tidligere hadde blitt gjort. Resultatet ble en kostnadskalkyle til Nasjonal transportplan (NTP).

– Dette har vært en veldig spennende dag, hvor jeg tror alle deltakerne har lært mye av andre brukere. Det interessante er ikke programvaren i seg selv, men de metodiske mulighetene den skaper, med åpning for samspill mellom ulike fag og mer effektiv planlegging, sier Ryeng.

Satsningsområde

Philip Hon i Sweco er ikke i tvil om at slike arrangementer er av stor nytte både for arrangørene og for øvrige deltakere. Han beskriver dagen som en unik arena hvor også konkurrenter deler kunnskap og erfaringer fritt.

– I Sweco er dette noe det virkelig satses på, og våre BIM-grupper utvikles og vokser i takt med denne satsningen. Vi håper og tror at dette arrangementet var til inspirasjon for dem som deltok. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne, som satt stor pris både på det faglige innholdet og muligheten for mingling og nettverksbygging i pausene. Vi kommer definitivt til å gjenta suksessen til neste år, forhåpentligvis med deltakere og eksterne innleggsholdere fra et enda bredere fagmiljø, avslutter han.