0 of 0 for ""

Inngår samarbeid med ClimatePoint

ClimatePoint muliggjør klimakompensasjon gjennom grønne investeringer, slik at norske virksomheter får direkte eierskap i det grønne skiftet. Nå har Sweco inngått samarbeid.

ClimatePoint lar etablerte bedrifter være med som eiere i selskapene med størst potensial for å løse utslippsutfordringer i bedriftenes bransje og verdikjede. Målet til ClimatePoint er å mobilisere en ny pengestrøm og tilgjengeliggjøre den for teknologier og løsninger som vil være nødvendige for å levere på klimamålene.

Innen 2030 skal Sweco Norge ha redusert sine utslipp med minimum 55 prosent og innen 2040 skal hele Sweco-konsernet være klimanøytrale. Nå undersøker Sweco om et samarbeid med ClimatePoint kan bidra til en realisering av våre mål.

– ClimatePoint skal muliggjøre klimakompensasjon gjennom grønne investeringer. Nå utforsker vi muligheten for å investere i selskaper og teknologi som kan redusere utslippene vi ikke klare å kutte selv, sier klimastrategi Ørjan Kongsvik Aall.

– Det finnes ikke et selskap i dag som har mulighet til å finne alle løsningene på hvordan de skal bli nullutslippsselskaper. Vi er alle avhengige av løsninger som vi ikke besitter i vår enkelte kjernevirksomhet. Næringslivet har satt seg ambisiøse mål og da trenger vi flere virkemidler. ClimatePoint er ett av disse, og et supplement til dagens kvotemarked, sier initiativtager og klimaansvarlig i ClimatePoint, Tobias Thorleifsson i en pressemelding.

Nå skal Sweco undersøke hvilke muligheter et slikt samarbeid kan gi.

– Sweco har en netto null klimastrategi i tråd med Parisavtalen, og skal kutte våre utslipp med 85% innen 2040. For en virksomhet er det tilnærmet umulig å være helt utslippsfrie, og vi må derfor ha en plan for hva vi gjør med restutslippene våre. Om vi lykkes med dette vil slike investeringer også skape positive klimaringvirkninger for vår bransje og kanskje til og med verden som helhet, sier Kongsvik Aall.

Han får støtte av adm. direktør i Sweco Norge, Grete Aspelund.

– Som virksomhet kan vi gjøre mye for å redusere våre utslipp, men vi klarer det ikke helt alene. Derfor er vi både glade og stolte over å være blant de første selskapene som er med på satsningen, og ser frem til å lære mer om teknologien og selskapene som skal bidra til at Norge får til den grønne omstillingen. I Sweco former vi fremtidens bærekraftige byer og samfunn, og med dette samarbeidet beveger vi oss i riktig retning.