0 of 0 for ""

Hvordan skape helsefremmende byer?

I årets Urban Insight-rapporter undersøker Swecos eksperter hvordan vi kan transformere byene våre til områder som fremmer lykke og helse, samtidig som de er rustet mot klimaendringene som kommer.

– Satt på spissen kan man si at det å bo i by er helsefarlig. Mennesker som bor i byer er mer utsatt for støy, forurensning, ensomhet og stress, enn mennesker som bor utenfor byene. Vår oppgave er å skape omgivelser som fremmer helse, heller enn å svekke den, sier landskapsarkitekt Kristina B. Holmblad.

Sammen med kollega Bas Horsting har hun skrevet en artikkel hvor de retter søkelyset mot den helsefremmende byen, og landskapsarkitekten understreker at det ikke er så mye som må til for å snu trenden og skape gode, helsefremmende byer i Norge.

– I bunn og grunn handler det egentlig bare om å snu ting litt, sånn at vi får litt bedre luft, litt flere tilgjengelige grøntarealer, litt mindre støy og litt mindre stress. Ved å ha fokus på gode kvaliteter, som tilstrekkelig dagslys, nok grønt arealer og gode nærområder – er mye gjort, sier hun.

Bra for mennesker og klima

Innen 2050 vil over 70 prosent av verdens befolkning bo i byer, eldrebølgen vil ha skylt over oss, klimaet vil være i endring og Kristina understreker at vi må sikre at byene våre er rustet for disse endringene.

–  Vi må sørge for at vi skaper byer som er helsefremmende og som bygger opp under både sosial og klimamessig bærekraft. Heldigvis er det sånn at det som er bra for mennesker – også er bra for klima og biologisk mangfold, og det er et lykketreff, påpeker hun.

 Her kan du lese mer om utviklingen av den helsefremmende byen.