0 of 0 for ""

Grønt bransjeløft – får vi det til?

Ja, var konklusjonen fra byggebransjen selv. Tirsdag 14. juni samlet nemlig Sweco byggherrer, entreprenører, eiendomsutviklere og rådgivere for å diskutere hvordan bransjen sammen kan sikre et grønt løft.

Fra venstre: Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, Randi Lekanger, direktør for bærekraft og miljø i Skanska og Christian Ringnes administrerende direktør i Eiendomsspar.

Administrerende direktør i Sweco, Grete Aspelund, åpnet arrangementet og la ikke skjul på at vi trenger en kraftig omstilling for å nå klimamålene. Samtidig minnet hun om at bransjen er godt posisjonert for å ta lederskap. Bygg- og anleggsbransjen består av over 90 000 bedrifter rundt om i landet, den sysselsetter en av fem nordmenn og bidrar til nesten 70 milliarder i verdiskaping i distriktene. Mulighetsrommet er stort, og bransjen er helt avgjørende for at Norge skal nå klimamålene.

Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, var også på plass på scenen, og snakket om hvordan bransjen best kan utnytte dette mulighetsrommet. Det samme var direktør for bærekraft og miljø i Skanska, Randi Lekanger. De la begge vekt på at en helhetlig tankegang, oppdatert klimakompetanse, åpen kultur som bidrar til å spille hverandre gode, en praktisk tilnærming og ikke minst engasjement fra både leverandører, entreprenører og rådgivere vil være helt avgjørende.

Swecos egen bærekraftdirektør, Merete Saugestad, oppfordret til å tørre å stille spørsmål. Hun viste til hvordan kollegaen hennes Kine ved å stille et enkelt spørsmål, sørget for å gjenbruke ventilasjonskanalene i et studenthus på Fantoft. Det førte til en utslippsreduksjon på 44 prosent sammenlignet med om nye kanaler hadde blitt brukt.

Christian Ringnes, administrerende direktør i Eiendomsspar avsluttet arrangementet med å gi flere råd til bransjen. Han fremhevet viktigheten av at bærekraftsarbeidet hos ledelsen – og i organisasjonen som helhet. Uten denne forankringen vil bransjen ikke lykkes med den grønne omstillingen. I tillegg la han vekt på at bransjen må tørre å stille krav, at det med jobbes systematisk og kontinuerlig med forbedringer i bærekraftsarbeidet og ikke minst må virkemidler som grønn finanisering og offentlige støttemidler tas i bruk for å sikre bærekraft og ikke minst lønnsomhet.

Arrangementet ble avsluttet med en hyggelig hagefest.