0 of 0 for ""

Fullt hus på Swecodagen

I dag gikk Swecodagen av stabelen for sjette år på rad. Årets tema var «Urban move: mobilitet på innbyggernes premisser»

Over 200 påmeldte tok turen til Vækerø for å delta på arrangementet som er en del av Oslo kommunes Mobilitetsuke og Miljøhovedstadsårets offisielle program.

– Tradisjonelt har vi planlagt byen for bilene. Nå ser vi trender som legger nye føringer for hvordan vi beveger oss i byen, og dette vil forhåpentligvis også føre oss nærmere klimamålet, sa adm. direktør i Sweco Norge, Grete Aspelund, og åpnet med dette temadagen som var spekket av spennende foredragsholdere.

Mikromobilitet og adaptive byer

Nils Ola Bark, tidligere innovasjonsdirektør i Atea, trakk frem hvordan innsikt i vårt bevegelsesmønster kan legge til rette for bedre mobilitet i byene.

– I dag har vi flere mobilitetsaktører som samler data og bruker disse som sitt gull. Bruker vi denne informasjonen på riktig måte, kommer det hele samfunnet til gode. De elektriske sparkesyklene er et eksempel på mikromobilitet som samler data om hvordan vi beveger oss rundt i byen, denne type informasjon om reisemobilitet er data vi ikke har hatt tidligere.

– Denne dataen kan bidra til å bedre samspillet mellom mikromobilitet og kollektivtilbudet, og da svekker vi behovet for privatbilen, fortsatte han.

Kristian Kolind, mobilitetsdirektør i Vy, har mål om å gjøre det så attraktivt å reise kollektivt at vi ikke lengre trenger bilen.

– Sykler, sparkesykler, selvkjørende busser, elektriske delebiler og el-taxier må bidra til at vi kommer oss fra A til B. Det er ikke slik at dette er helt problemfritt, men summen av disse elementene bidra til en mer miljøvennlig transportløsning, sa han.

Alle sykler

To av Sweco Nederlands mobilitetseksperter hadde også tatt turen til Oslo for anledningen. De fortalte om Nederlands modell for sykkelpolitikk og infrastruktur.

–  I dag finnes det 23 millioner sykler i landet, og rundt to millioner elektriske sykler. Skal man få flere over på sykkel må man legge til rette for det, sa Jeroen Quee. 

Jeronen trakk frem at politikerne må på banen.

– Selv om sykling anses for å være en attraktiv mobilitetsform, kan vi ikke ta for gitt at folk velger sykkelen. I Nederland investeres det rundt 500 millioner Euro i året for å forbedre sykkelmulighetene, samtidig som myndighetene også samarbeider med institusjoner og privat næringsliv for å styrke sykkelens posisjon, sa Quee. 

Heidi Sørensen fra Klimaetaten i Oslo presenterte funn fra evalueringen fra Bilfritt Byliv sammen med mobilitetsplanlegger i Sweco, Sara Polle. 

I tillegg til Swecos fageksperter fra Sverige, Nederland og Norge, fikk vi besøk foredragsholdere fra ZERO, VOI og Vy. 

Etter lunsj møttes foredragsholderne til debatt om hvordan vi skal løse fremtidens mobilitetsbehov.

Der trakk Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund, frem at bilen ikke kan fjernes helt fra byene.

– Bilen har en rolle også i fremtiden. Vi må bli grønnere og mer bærekraftig. En klimavennlig by er ikke det samme som bilfri by. Er det en bransje som har løsninger og teknologi for det grønne skiftet, er det bilbransjen, sa han.

Kolind fra Vy trakk frem at vi må jobbe sammen for å nå klimamålene.

– Vi må få en felles forståelse for hvordan vi skal nå målene, og det er ingen tvil om at vi må bli både grønnere og mer bærekraftige.

Fredrik Hjelm, direktør i Voi, trakk frem at teknologi og innovasjon kan bidra til å redusere utslipp.

– Du kan ikke si til en halv milliard middelklasse mennesker i Kina at de ikke kan reise med bil. Det funker ikke sånn. Jeg tror innovasjon og teknologi er veien å gå. Vår visjon er å skape steder for mennesker uten støy og forurensning.

Neste uke arrangerer vi Swecodagen i Bergen, der er tema «Smarte byer». Meld deg på her.

Alle foto: Nicki Twang