0 of 0 for ""

Fremtidens digitale verktøy for flomvarsling

Sweco vant over både universiteter og forskningsinstitutter i anbudet om å få utvikle fremtidens flomvarslingsverkøy. – Dette er en veldig tidsaktuell problemstilling som på ingen måte er unik for Norge, noe som gjør det ekstra prestisjefullt å få være med på, sier Pål Preede Revheim.

Prosjektet heter Flomrespons og er et førkommersielt anskaffelsesprosjekt i Nord-Gudbrandsdalen, ledet av Skåppå. Disse seks kommunene ønsker å utfordre markedet til å utvikle et nytt og fremtidsrettet verktøy for flomvarsling, som kan varsle flom på lokalt nivå før den inntreffer. Sweco er en av aktørene som ble valgt ut til å være med på utviklingen.

– Dette er et spennende innovasjonsprosjekt hvor vi kombinerer mer tradisjonelle metoder fra hydrologi og hydraulikk med maskinlæring og kunstig intelligens for å løse en utfordring som har både store samfunnsmessige konsekvenser, og vil bli stadig mer aktuell i lys av klimaendringer, sier Pål Preede Revheim, senior energirådgiver i Sweco.

Gutten som ropte ulv

Hensikten med prosjektet er å utvikle et verktøy som per i dag ikke finnes. Målet er både å utvikle en fysisk modell som tolker hvordan flommene vil arte seg på lokalt nivå, men også hvordan dette bør formidles slik at befolkningen skal ha mulighet til å handle.

– Jeg tror det er veldig viktig med akutt beredskap når man varsler befolkningen. Det blir som gutten som ropte «ulv, ulv». Hvis befolkningen blir evakuert og forbereder seg på flom gjentatte ganger uten grunn blir det etter hvert vanskelig å få dem til å handle. Det er derfor ekstremt viktig med nøyaktighet i varslingene. Utstyret vi har i dag måler over et for stort areal, og klarer ikke å varsle presist nok. Å forutsi nøyaktig tidspunkt er en av de store utfordringene ved dette prosjektet, sier Markus Först, ingeniør i Sweco og prosjektleder og kontaktperson for prosjektet. 

Risiko, liv og helse

Et slikt verktøy kan være med på å redusere omfanget av naturskadene ved å være på forskudd av mulige hendelser. Slik som å evakuere folk i de mest ekstreme tilfellene.

– Dette verktøyet er tenkt både til langsiktig og akutt kriseplanlegging. Den største gevinsten vil bli å redusere naturskader, men i ekstreme tilfeller også bevare liv og helse. Problemstillingen er ekstra relevant som en følge av klimaendringer og økende flom. Flomproblematikk blir stadig mer aktuelt, sier Pål.

I tråd med Swecos grunnprinsipper

Sweco er også den eneste aktøren som klarte å overbevise om at de klarer prosjektet uten å benytte seg av hjelp fra eksterne leverandører og samarbeidspartnere.

– Det var et bevist valg fra oss i tilbudsfasen at vi holdt på den leverandøruavhengigheten som Sweco er glad i, i stedet for å låse oss allerede nå. Slik kan vi heller plukke den teknologien hos de samarbeidspartnerne vi har behov for senere i prosjektet, hvis behovet skulle oppstå. Ikke minst er prosjektet helt i tråd med våre mål for bærekraft og utvikling av fremtidens samfunn, sier Pål.

Formelt sett er prosjektet planlagt over tre år, og budsjettert med nesten 2,5 millioner. Fra Sweco er seks ansatte involvert i prosjektet.

– Første fase nå går ut på å lage en grundigere skisse på hvordan verktøyet skal se ut, så om et par år tror jeg at vi har den, avslutter Pål med glimt i øyet.