0 of 0 for ""

Former Trondheims nye landemerke

Sweco har fått jobben med å forme nye Trondheim Stasjonssenter. Det blir et bærekraftig landemerke i hjertet av byen. Dette er et kombinert bygg- og jernbaneprosjekt, der grensesnittet mellom disse delene, blir viktig å ivareta.

– Dette er et signalbygg som skal settes opp midt i Trondheim sentrum. Det blir et landemerke i bymiljøet og vil få stor oppmerksomhet i byggeperioden. Det i seg selv gjør det til et spennende og viktig prosjekt for Sweco. I samarbeid med arkitektene, Arkitema og PKA, skal vi avklare hvordan bygget skal se ut og hvordan de tekniske anleggene skal bygges og plasseres. Vi skal også utvikle gjennomførbare konsepter for brann og akustikk, og ikke minst skal vi legge føringer for byggeteknikk, forteller prosjekteier Bård Eivind Steffensen, ved Swecos Trondheimskontor.

På jernbanedelen av prosjektet, skal det rives to jernbanespor, og bygges et nytt. Sweco skal detaljprosjektere dette jernbanesporet i nært samarbeid med Bane NOR.

Miljøbygg
Sentralstasjonen er det første bygget på tomten, der det etterhvert også kommer nytt, underjordisk parkeringsanlegg, næringsarealer og flere hundre leiligheter. I forprosjektet er Sweco involvert med 18 fag som skal bestemme hovedlinjene for stasjonssenteret. Arbeidet vil danne grunnlag for at en totalentreprenør skal kunne prise utførelsen av bygget.

– Vi har ambisjoner om at det nye stasjonsbygget skal utføres som BREEAM Excellent med innslag av massivtre. Det gir rom for mange spennende løsninger med tanke på energibruk og miljø. For oss er det en fantastisk mulighet å få være med i tidligfasen. Da kan vi bruke vår kunnskap og erfaring til å lage gode løsninger og skape et flott landemerke i Trondheim sentrum. Det er slike bygg vi liker å jobbe med, sier Steffensen.

I tillegg skal Sweco lage en detaljplan for flytting av jernbanespor som skal gå under stasjonssenteret. Det gir en del utfordringer knyttet til vibrasjoner og støy, og sikkerhet med tanke på branntekniske forhold.

VDC-prosjekt
Prosjektet blir gjennomført som et såkalt VDC-prosjekt (Virtual Design & Construction) der hele prosjekteringsgruppen med arkitekt og byggherre samles i Swecos lokaler og i fellesskap jobber med utgangspunkt i 3D-modellene.

– Dette er et av de første prosjektene der vi tar i bruk ‘Big-room’ i full skala etter at vi flyttet inn i nye lokaler i fjor sommer. Det er en meget effektiv og bærekraftig måte å jobbe på, særlig når det er så mange fag involvert, sier Steffensen.

Store muligheter
Forprosjektet skal være ferdig i løpet av 2020, og Sweco har også opsjon på kontorbygget i neste byggetrinn. Det totale potensialet på tomten er opp mot 90000 m².

– Her ligger det store muligheter. Til våren blir totalentreprenøren kontrahert og vil ta del i forprosjektet. For oss er det veldig interessant å bli med videre når resten av prosjektet skal realiseres. Vi har ambisjoner om å gjøre en solid jobb i forprosjektet, og vi har forhåpninger om å ta en del i arbeidet som kommer i senere faser, sier Steffensen.

  • Sweco vant anbudet i konkurranse med tre andre rådgivere.
  • Tiltakshaver er Bane NOR Eiendom AS.
  • Arealet er 11 600 m², med et totalt potensial på ca. 90 000 m².
  • Sweco er involvert med hele 18 fag i prosjektet.
  • Sweco-kontorene i Oslo, Porsgrunn og Borlänge i Sverige vil bistå Sweco Trondheim med ressurser.
  • Oppdraget omfatter også en jernbanedel hvor Sweco skal utføre detaljplan.