0 of 0 for ""

Enkle grep som kan bidra til å redusere CO2-utslipp knyttet til veibygging

Vi vet at byggingen av infrastrukturprosjekter kan medføre store CO2-utslipp. Heldigvis finnes det enkle grep som bidrar til å redusere utslipp både under bygging og bruk av veien.

Et av disse grepene er å utarbeide et klimagassregnskap for prosjektet.

– Det er egentlig ganske enkelt å lage et CO2-regnskap for ulike prosjekter. Er du vant til å tenke på kostnader, kan du bruke samme tankesett på utslipp, forteller vegingeniør og BIM-rådgiver Roman Slobodchikov.

Alt du trenger å gjøre er å kartlegge utslippene hvert material vil generere, gange dette med mengden material du trenger og legge til avstanden hvert materiale må fraktes.

– Dette regnestykket vil gi deg en sluttsum som sier hvor mye CO2 det vil koste å bygge veien. Dersom man legger denne informasjonen inn i modellen man bruker, vil det bli enda lettere å regne på utslipp sier Roman.

Bruk de materialene du vet mest om

Roman påpeker også at det nå har blitt lettere å finne klimavennlige materialer, enn hva det var tidligere.

– I dag kommer en del produkter med en såkalt EPD (Environmental Product Declaration), den gir innsikt alle utslippene et produkt har kostet og vil koste. EPDen følger produktet fra det blir produsert til det er levert på anlegget, og gir deg også et estimat på hvor store utslipp produksjon, frakt og transport av varen vil ha. 

Roman trekker frem at alt fra asfalt og veiskilt til lyktestolper kommer med egne EPDer, og at stadig flere produkter kommer med en slik deklarasjon.

– Det er mange elementer som inngår i en vei, og det finnes alltid et produkt som er mer klimavennlig enn et annet. I dag finnes det for eksempel ulike former for grønn asfalt. Grønn asfalt damper mindre og gjør luften på byggeplass bedre, uten at det går utover kvaliteten på sluttproduktet. Ønsker man å prioritere klima, finnes det garantert et alternativ som vil hjelpe deg med dette.

Reduserer utslipp og utgifter

Vegingeniøren understreker også at klimavennlige valg ofte er økonomiske.

– Bruk og frakt av materialer er en stor kilde til utslipp i byggefasen. Hvilke materialer du velger har dermed en stor påvirkning på CO2-kostnadene. Det er også en fordel å benytte lokale produsenter, slik at man reduserer avstanden produktet må fraktes over.

Roman påpeker videre at også trasevalg er viktig for å minske utslippene.

– Så langt det lar seg gjøre er det en fordel å lage veiene så rette og flate som overhodet mulig. Dette vil nemlig redusere utslippene en fossilbil genererer i oppoverbakke, samtidig som kjøretøyet vil bruke mindre drivstoff og spare på bremsene. Et slikt grep vil føre til store besparelser på sikt, og kan veie opp for utslippene som stammer fra byggefasen.

Vil du vite mer om CO2-utslipp i infrastrukturprosjekter? Les mer i årets første Urban Insight-rapport «Carbon cost in infrastructure: The key to the climate crisis» her

Klima blir stadig viktigere

Roman roser også byggherrer og entreprenører for å tenke klimavennlig i sine prosjekter.

– Både Statens vegvesen og Nye veier ønsker råd om hvordan de kan redusere sine utslipp og har et stadig større fokus på klimagassutslipp. Det er veldig positivt, avslutter han.