0 of 0 for ""

Elektrifiseringsbarometeret: mars

Nysgjerrig på hvordan det går med elektrifiseringen av den norske transportsektoren? Her får du en oversikt over utviklingen i mars.

I mars var det en 100 prosents økning i salg av elbiler på Svalbard. Stavanger er byen hvor det ble det solgt størst andel nullutslippsbiler i hele Norge, og hittil i år er det solgt flere nullutslippsbiler enn fossile biler i Norge. 

 

Figur: andelen solgte nullutslippskjøretøy i februar og mars

– I mars måned ble det solgt 6966 nullutslippspersonbiler. Dette er gode nyheter for utslippene fra den norske transportsektoren, og vi beveger oss i retning av å nå målet om at alle nye personbiler skal være utslippsfrie i 2025, sier elektrifiseringsekspert Eirik Hordnes.

Her finner du en detaljert oversikt over utviklingen.

Til tross for at det nå selges flere nullutslippspersonbiler enn fossile, er utviklingen noe mer beskjeden enn den var i fjor. Tallene viser at det er en 35 prosents nedgang i salg av elbiler, dersom man sammenligner med samme måned i fjor.

Færre elbiler i år enn i fjor

Når man ser på den norske bussparken er tallene annerledes.

­– I det som tidligere het Østfold var 70 prosent av de nye bussene som rullet ut på veiene i mars helelektriske. Det ble også solgt flere nye elbusser denne måneden enn i februar, men likevel er det en nedgang fra i fjor.

I praksis betyr dette at åtte nye elektriske busser rullet ut på veiene i mars. Av de store byene er det fremdeles Trondheim, med sine 14 elbusser, som har den høyeste andelen elbusser i Norge.

Stavanger og Svalbard på topp

Ser man på den geografiske fordelingen av nye nullutslippskjøretøy, er det Stavanger som utpeker seg i mars måned.

– Av de største byene er det Stavanger som hadde størst nullutslippsandel i mars med 56 % av alle nye kjøretøy. Ser man kun på personbilene og inkluderer pluggbare hybridbiler hadde de 84 prosent nye ladbare kjøretøy i mars.

På Svalbard var 100 prosent av de nykjøpte personbiler elektriske i mars.

– Det ble faktisk bare solgt en bil på Svalbard i mars, og den var elektrisk. Denne blir elbil nummer 20 på Svalbard. De første elbilene ankom øyen i 2015, sier Hordnes.

Elektrifiseringseksperten understreker at den beskjedne andelen elbiler på Svalbard skyldes ulike ting.

– På Svalbard er alle biler fratatt moms og andre avgifter, ikke bare elbiler. I tillegg ligger nærmeste merkeverksted langt unna, og strømmen som produseres på øyen kommer fra kull. Mange tenker nok at kulde er en deal-breaker for elbil, men det er ikke nødvendigvis det. På Svalbard er veinettet lite, så rekkeviddeangst er foreløpig ikke en utfordring.

Elektrifiseringseksperten trekker frem flere fordeler med å ha elbil på Svalbard.

– En rapport utarbeidet av transportselskapet Pole Position, på bestilling fra Sysselmannen, viser at kupen i elbiler blir fortere varme enn fossilbiler, fordi man ikke trenger å vente på at motoren skal bli varm. Videre kommer det også frem at elbilen gjør seg godt på glatten, da kombinasjonen av høy vekt og elektrisk motor gjør det lettere å komme seg løs om man setter seg fast.

Faktaboks:

  • Lastebiler: det ble ikke solgt nye nullutslippslastebiler i mars, men hittil i år er det solgt flere nullutslippslastebiler enn i hele fjor.
  • Varebiler: nedgang på seks prosent fra forrige måned, nedgang på 16 prosent sammenlignet med mars i fjor.
  • 19 prosent av varebilparken i Oslo er nullutslipp, og dermed har Oslo størst andel nullutslippsvarebiler i Norge. Bergen og Trondheim har 15 prosents nullutslippsandel i varebilparken.