0 of 0 for ""

Bergens første underjordiske holdeplass

portrettbilde av Felix Kluge, mann ser i kamera

Bergens første underjordiske holdeplass bygges i tettbygde strøk, det byr på spennende utfordringer for ingeniørgeolog Felix Kluge.

Haukeland sjukehus holdeplass blir Bergens første underjordiske holdeplass. Holdeplassbyggingen er en del av Bybanetraseen som skal gå fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen, og som skal stå klar i 2022-23. Swecos geologer har vært inne i prosjektet siden 2017, og hadde ansvar for prosjektering av berganlegg som tunneler og byggegroper. Frem til nylig har de også hatt geologisk oppfølging av den store byggegropen ved Haukeland Sjukehus i byggefasen, der de måtte kartlegge grunnforhold, overvåke deformasjoner i fjellet og prosjektere sikring underveis.

— Det er utrolig kult å få være med å prosjektere den første underjordiske holdeplassen i Bergen. Holdeplassen blir bygget i tettbygget strøk, noe som gjør det hele veldig utfordrende. Ettersom det er trangt om plassen er det mange hensyn som må tas, sier ingeniørgeolog i Sweco, Felix Kluge.

Byggegrop i forbindelse med bybaneutbygging. her kommer det stasjon under haukeland

I tillegg til å være tett på bebyggelse, ligger byggegropen også tett på en bilvei. Dette gjør at det er spesielt viktig at skjæringen, en fjellvegg som er etablert ved sprenging, etableres akkurat som den er prosjektert.

– Vi har brukt mange metoder for å sikre området. Blant annet har vi injisert berget fra overflaten for å unngå vannlekkasjer i byggegropen og setninger i omliggende bebyggelse, forklarer han.

En ny metode

For å løse utfordringene knyttet til fortløpende uttak og sikring av de omfattende skjæringsflatene, har geologene for første gang benyttet seg av fotogrammetri. Det er en metode hvor flere hundre bilder overlappes for å skape en 3D-modell. Bildene ble tatt av skjæringene som ble etablert underveis, og geologene har i hovedsak brukt drone for å ta bilder av skjæringene. På steder hvor det var vanskelig å fly drone, har de brukt et håndholdt kamera.

— Det som er så kult med fotogrammetri er at man ikke behøver avansert utstyr. En enkel drone eller et kamera løser mange av problemstillingene våre på geologi. Uten modellen hadde vi bare sett en liten del av fjellveggen av gangen, og ikke for eksempel en hel gjennomgående sprekk som strekker seg over titallsmeter. Det gir oss også en helt annen detaljnivå enn det vi vanligvis operer med ved geologisk kartlegging, og gir oss mye større sikkerhet i vår vurdering.

Geologenes ansvar er blant annet å sikre at skjæringene ikke raser, hverken i byggetid eller brukstid. På holdeplassen under Haukeland er skjæringene opptil 30 meter høye, og skiller seg med det ut fra de vanlige byggegropene geologene operer med.

— I prosjekter hvor det har gått galt og rast, så er det gjerne fordi man har oversett noe. Fotogrammetri gir en helt annen mulighet til å kvalitetssikre, og til å dobbelt- og trippelsjekke grunnforholdene.

Dokumentasjon for fremtiden

Geologenes arbeid starter allerede i utarbeidingen av anbudsgrunnlag, men i motsetning til mange andre fag, stopper ikke arbeidet deres der. Mange av antagelsene må gjøres før man begynner å grave og sprenge, men grunnforholdene kan vise seg å være annerledes enn først antatt.

— Vi drar stadig på befaring, og kartlegger og rapporterer forholdene vi ser, og diskuterer prosjekteringen underveis. Hver gang vi har tatt ut en del av fjellveggen, har vi fotografert og oppdatert modellen. På den måten kan vi se helheten i skjæringene og kartlegge større sprekker, sier Felix.

En mann i gule arbeidsklær og hjelm på byggeplass

Fjellveggen dekkes nemlig med sprøytebetong etter hvert som skjæringen blir etablert, det betyr at geologene kun ser en liten del av gangen. Via 3D-modellen kan geologene kartlegge kritiske strekninger, og beregne stabilitet i forhold til glidning.

Plassmangelen gjør også at det er utfordrende å komme til berget når konstruksjonen i byggegropen først er bygget. Det betyr at sikringen må prosjekteres på en måte som gjør at man ikke behøver å gjøre tiltak i fremtiden.

— Fordelen med å bruke fotogrammetri i et prosjekt som dette, er den enorme dokumentasjonen av bergmassen. Det er sjelden vi har et så godt detaljnivå på bergforholden i prosjekter av eldre dato. Ved vedlikehold og oppfølging i fremtiden vil denne informasjonen være svært nyttig, og kunne svare på spørsmål som gjemmer seg bak betongen, sier han.

Nysgjerrig på hva Swecos ingeniørgeologer og geoteknikere kan bistå med? Her kan du lese mer

Foto: Nicki Twang og Pixel & Co