0 of 0 for ""

Bilde av Grete Aspelund

Økt aktivitet i andre kvartal

Et økt aktivitetsnivå i andre kvartal bidro til å løfte resultatene for Sweco Norge, og samtidig legge grunnlaget for et godt andre halvår.

Sweco Norges driftsresultat (EBITA) for andre kvartal isolert ble 65,2 millioner kroner, mot 27,1 millioner kroner i samme periode i 2020. EBITA-marginen ble 9,4 prosent i kvartalet, mot 4,4 prosent i andre kvartal 2020.

– Etter en periode med lavere aktivitetsnivå, opplevde vi bedring i alle markeder i andre kvartal. Jeg vil takke alle medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere for innsatsen som har ført til en rekke nye prosjekter og leveranser som vi er stolte av. Sweco har en sterk ordrebok, og kombinert med et høyere aktivitetsnivå, ser vi lyst på høsten, sier adm. direktør Grete Aspelund.

Driftsresultat for første halvår ble 118,9 millioner kroner, så vidt under nivået fra samme periode i 2020. Driftsresultatet tilsvarer en margin på 8,6 prosent, mot 9,3 prosent for samme periode i 2020.

Driftsinntektene for første halvår ble 1.377,2 millioner kroner, en forbedring fra 1.315,9 millioner kroner for samme periode i 2020. Første halvår hadde en negativ kalendereffekt av en mindre arbeidsdag. For andre kvartal isolert steg driftsinntektene til 692,0 millioner kroner, fra 621,6 millioner kroner i samme periode i 2020. Kvartalet hadde en positiv kalendereffekt av tre flere arbeidsdager.

Sweco Group, som har virksomhet i 14 land i Europa, leverte et resultat (EBITA) for andre kvartal på SEK 529 millioner kroner, en forbedring fra nivået på 495 millioner i samme kvartal i fjor. Justert for kalendereffekter i andre kvartal, var EBITA ned 9 prosent, sammenlignet med samme periode i 2020.

For første halvår sank EBITA til SEK 1,070 millioner kroner, fra 1,125 millioner kroner i 2020. Justering for kalendereffekter ga en nedgang på 2 prosent i EBITA i andre kvartal.

Driftsinntektene økte til SEK 5,643 millioner kroner i andre kvartal, fra 5,489 millioner i samme periode i fjor, mens inntektene for første halvår var SEK 11,181 millioner kroner. Nivået i samme periode i 2020 var SEK 11,170 millioner kroner.

Copy link
Powered by Social Snap