0 of 0 for ""

Sted

Tvedestrand kommune

År

2016 – 2020

Oppdragsgiver

Tvedestrand kommune og Aust-agder fylkeskommune

Størrelse

668 elever og 140 ansatte. BTA 20.000 kvm.

Våre fag

Bygg-, brann-, elektro-, geoteknikk, ingeniørgeologi, bygningsfysikk, akustikk, hydrologi, vei, vann og avløp, sikkerhetsrådgivning, FDV, livssykluskost (LCC).

Foto/Illustrasjon

Veidekke Entreprenør AS
3D illustratør: Archivisuals

Tverrfaglig rådgiver gjennom skisse-, samspill- forprosjekts- og detaljprosjekteringsfase

Tvedestrand Videregående skole og idrettsanlegg

Veidekke Entreprenør AS har bygget ny videregående skole og idrettsanlegg for Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune, som ble ferdigstilt i 2020. Sweco har vært Veidekkes tverrfaglige rådgiver gjennom alle faser fra første strek i en idé- og tilbudsfasen, gjennom samspillsfase med skisse- og forprosjekt og til slutt en avsluttende detaljprosjekteringsfase.

Et tilbud for hele lokalsamfunnet.

Gjennom alle faser har Sweco vært en del av et tverrfaglig team for å utforme et skole- og idrettsanlegg for 688 elever og 140 ansatte. Skoleanlegget har et BTA på ca.20.000 kvm. og ligger lokalisert ved Mjåvann i Tvedestrand kommune. Anlegget skal fungere som et kultur-, og idrettstilbud, så vel som et undervisningstilbud for hele kommunen og Aust-Agder fylke.

Arkitektonisk og konstruktivt utfordrende bygningskropp

Bygget har en arkitektonisk utforming med utbredelse i alle fire himmelretninger, og en trappende etasjeoppbygning som følger terrenget. Med områdets hovedfartsåre og skolens kryssende Almenning, har byggets romfunksjoner og områdets installasjoner, en felles tilknytning til kjernen og skolens kantineområde. Synlig trevirke i deler av skolens hovedbæresystem, gir skolens direkte kobling til naturen og er med på å trekke naturen inn i skolen.

Illustrasjon av et moderne skolebygg i tre, omgitt av natur og grønne trær. Det ligger en brygge ved vannet med kajakker og mennesker. I bakgrunn høye fjell.

Godt samarbeid er kilden til et godt prosjekt

Sweco har samarbeidet med Tvedestrand kommune, Aust-Agder fylkeskommune, Veidekke, Link arkitektur, Snøhetta, Erichsen & Horgen, Oveland Utemiljø, Oras, Nedig og Sandås anlegg.

Utfordringer og avanserte tekniske løsninger

– Samspillsfase med mange fagdisipliner

– Krevende fremdriftsplan i alle faser

– Geoteknisk utfordringe med plassering av idrettsbane på myr og kvikkleire med 14m dybde til berg.

– Utkraginger av overliggende etasjer i både lengde og bredde.

– Etasjehøye synlige kombinerte stål og limtrefagverk i fasader

– Plusshus med energiforsyning via flere tileggskilder som solcelle, energibrønner, varmepumpe.

– Idrettshall med stålfagverk på 48m spennvidde.

– Utfordrende lastbilde fra byggets utforming mht. snødriv.

Copy link
Powered by Social Snap