0 of 0 for ""

Sted

Oslo

År

2020

Oppdragsgiver

Bane NOR Eiendom

Våre fag

Rådgivende ingeniør bygg (RIB)

Rehabilitering av Grefsen Stasjon

Sweco har i de siste årene hatt en rammeavtale med Bane NOR for rådgivning i bygg, eiendom, tilstandsvurderinger, anlegg og infrastruktur, samt prosjektering innenfor alle fag og bistand med byggesøknader og utarbeidelse av tegningsgrunnlag. Bane Nor Eiendom ønsket å vurdere tilstanden av utvendig fasade på Gjøvik Stasjons bygget og mulige anbefalte utbedringstiltak. 

Oppgaven til RIB gikk ut på å vurdere tilstanden på utvendig fasade av eksisterende stasjonsbygningen ved Gjøvik Stasjon. Blant oppgavene som måtte gjennomføres for en riktig vurdering var å opparbeide en teknisk innsikt i byggets oppbygning og materialbruk i sokkel, yttervegger og tak. Verifiseringen ble gjort ved en befaring og vurderingen ble deretter beskrevet i en befaringsrapport som inkluderte anbefalte utbedringstiltak. Dette skal gi en veiledning slik at Bane Nor lettere kan vurdere og ta de nødvendige avgjørelser for å sikre bygningens levetid. 

Bygningen har vært gjenstand for ulike lokale utbedringer i løpet av tiden siden den ble ferdig bygd og all informasjon var ikke tilgjengelig om tiltak og tidspunkt for gjennomførelsen av disse . Swecos byggingeniører gjennomførte da tilstandsvurderingen basert på funnene gjort i løpet av befaringen.

 

Copy link
Powered by Social Snap