0 of 0 for ""

Sted

Bergen

År

2018 – 2020

Entreprenør

Samspillsentreprisen – Constructa Entreprenør AS

Størrelse

5860 m2

Våre fagområder

RIB, RIV, RIE, RIBR, BYFYS, RIAKU, RIVA, RISAM og BIMKO/Sweco Norge AS, Bergen

Nordnes skole

Gjenbruk av eksisterende bygningsmasse er klimasmart sammenlignet med å rive og bygge nytt. Nordnes barneskole i Bergen er nyrenovert teglstensbygning fra 1903. Skolen er blitt åpnere og lysere samtidig som energikrav, universell utforming, akustiske forhold og ventilasjon er forbedret. I tillegg til rehabiliteringen av skolen, er det bygget en ny barnehage i tilknytning til bygget. Dette er et passivhus med god isolasjon og gode tekniske løsninger. Visste du at inneklimaet i et passivhus er bedre enn i normalbygg? Det er blant annet fordi man er mindre utsatt for gasser fra byggemateriell.

To menn i verneklær fikser siste rammeverket på Nordnes skole
Et tomt rom i skolebygget, Nordnes skole
Copy link
Powered by Social Snap