0 of 0 for ""

Sted

Lillestrøm

År

2015

Oppdragsgiver

Jernbaneverket (Bane NOR)

Lagerhall for Bane NOR

Sweco har prosjektert en ny lagerhall for jernbanemateriell på toppen av en jernbanekulvert. Forprosjektet av den nye hallen opptar et areal på over 950 m2. Det ville blitt plass til alle de forskjellige varene Bane NOR har behov for ved drift av togene. Det nye lagret ville også ha gitt en bedre oversikt over hva som finnes av reservedeler, samtidig som det ville gitt bedre anvendelse av en tomt Bane NOR allerede eier, og som ved prosjekteringstidspunktet ikke ble brukt på en fruktbar måte. Det ble lagt sto vekt på estetikk ettersom bygningen ville bli synlig fra Lillestrøm og bruer i nærheten. Derfor er materialer på vegger og form på tak valgt med målet om å skape en harmonisk bygning for omgivelsene.

Illustrasjon av den nye lagerhallen for BaneNOR. Bygget er laget av materialet tre, med røde karmer.