0 of 0 for ""

Søknadsfrist

2021-08-13

Sweco søker ny kollega til ett av Norges største fagmiljøer innen byggesak og eiendomsrådgivning

I Sweco møter du dyktige kollegaer som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper fremtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren både imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter. 

Hos oss gjør du en forskjell. Du blir en del av et høykompetent miljø av rådgivere i et tverrfaglige prosjekter. I Sweco Telemark får du omkring 100 hyggelige og dyktige kollegaer, og vil inngå i ett av våre team med 4 jurister og 2 jordskiftekandidater i Porsgrunn. Vi samarbeider tett med vårt kontor i Bergen, og samlet utgjør vi et av Norges største fagmiljøer innenfor byggesak og fast eiendom.

Våre jurister jobber hovedsakelig med prosjekter innenfor byggesak, men vi har for tiden et økende sakstilfang også innenfor fast eiendoms rettsforhold. Vi søker en systematisk, konstruktiv og initiativrik kollega som kan ta ansvar for egne kunder og styre prosjekter fra start til mål. Vi søker deg som er en fremtidsrettet og nytenkende jurist som viser engasjement og har godt humør. Du er omgjengelig, og samarbeider godt med kunder og kollegaer for å finne de beste løsningene, samtidig som du jobber godt selvstendig. Du er åpen for nye initiativer, tilpasser deg endringer og ønsker å utvikle deg.

Du evner å se de store linjene og holder effektivt fremdrift i prosjektene dine. Samtidig har du gode analytiske egenskaper og løser utfordrende juridiske problemstillinger. I mange av prosjektene dine, koordinerer du de ulike aktørene som er involvert i en byggesak, slik som byggherrer, entreprenører, fagpersoner og offentlige myndigheter. Mange av prosjektene er dessuten tverrfaglige og innebærer tett samarbeid på tvers av fag og kontorer internt i Sweco. Du er derfor god på å samarbeide og kommuniserer godt.

For vårt team vil erfaring med bygningsrett, grunnerverv, utbyggingsavtaler, tingsrett og kontraktsrett være verdifullt. Vi har samarbeidspartnere innenfor advokatvirksomhet, og våre jurister kan etter omstendighetene få mulighet til å jobbe som advokat/advokatfullmektig. Kandidater kvalifisert som ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 eller 3 oppfordres til å søke, men vi ser etter både nyutdannede og kandidater med relevant erfaring.

Hos oss vil du utvikle deg. Vi legger til rette for at våre ansatte lykkes med sine karrierevalg og arbeidsprestasjoner. Som rådgiver hos oss får du ansvarsfulle oppgaver i spennende og varierte prosjekter, både lokalt og andre steder i landet. Du er genuint interessert i faget ditt og setter pris på å motta og dele kunnskap med kollegaene dine. Du har fokus på forretningsmessige mål og er en bidragsyter til å hente inn nye prosjekter, samtidig som du setter pris på mulighet til å påvirke hvilke arbeidsoppgaver og kunder teamet ditt jobber med. Vi tror du har et bredt kontaktnett innen vårt fagfelt. Du er kontaktsøkende overfor nye kunder, og er opptatt av å ivareta etablerte relasjoner og kundeforhold. I Sweco får du fleksible arbeidsdager og du styrer langt på vei selv hvordan du ønsker å organisere arbeidshverdagen din.

Dine viktigste arbeidsoppgaver

 • Rollen som ansvarlig søker i byggesaker
 • Håndtere klagesaker
 • Utarbeide søknader etter tilgrensende regelverk, som veiloven, arbeidsmiljøloven og kulturminneloven
 • Ulovlighetsoppfølging og legalisering av tiltak
 • Strategiplanlegging og rådgivning innenfor eiendomsutvikling

Du kan også jobbe med

 • Rådgivning innenfor plan- og bygningsrett
 • Grunnerverv (grunneieravtaler, verdsetting mv.)
 • Eiendomsutforming (deling, seksjonering, grensejustering mv.)
 • Rådgivning i forbindelse med veilag og veiretter
 • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven for kommuner
 • Kurs og generell juridisk rådgivning innenfor byggesak og eiendom
 • Rådgivning i forbindelse med utbyggingsavtaler og anskaffelser

Dette kan du

 • Du har master i rettsvitenskap/eiendom eller tilsvarende høyere utdannelse fra høyskole/universitet
 • Du er enten nyutdannet eller har relevant erfaring. Relevant erfaring innenfor vårt tjenestespekter er ønskelig, men ikke et krav
 • Du er engasjert og er et positivt bidrag til teamet ditt
 • Du er inkluderende og liker å jobbe sammen med andre, men også selvstendig
 • Du er egnet som rådgiver og kommuniserer godt
 • Du er ryddig og strukturert, ser de store linjene og styrer prosjektene dine godt
 • Du er faglig engasjert og har gode evner til å løse juridiske problemstillinger

Dette tilbyr vi 

 • Du får en sentral rolle i store og komplekse byggeprosjekter over hele landet
 • Du inngår i et hyggelig arbeidsmiljø bestående av både yngre og erfarne jurister/jordskiftekandidater
 • Du inngår i ett av landets ledende fagmiljø innenfor plan- og bygningsrett
 • Du inngår i et tverrfaglig miljø med ca. 2 000 kollegaer over hele landet
 • Mulighet for videreutvikling gjennom for eksempel mentor og vår egen interne skole
 • Konkurransedyktig lønn, fleksibel arbeidstid, interne/eksterne kurs, forsikringsavtaler, dekning av telefon m.m