0 of 0 for ""

Søknadsfrist

2021-08-06

Er du vår nye fagspesialist innen BIM / BIM-strateg Infrastruktur?

Sweco har bygget opp egne enheter med spesialkompetanse på BIM og de verktøy og metoder som trengs for å kunne gjennomføre modellbasert prosjektering. Den største enheten ligger i Oslo og består av ca. 15 personer. Her har vi samlet spisskompetanse innenfor BIM-strategi, BIM-koordinering og modellkontroll, programvare, tekniske løsninger (inklusive skyløsninger), metode og verktøy for gjennomføring av modellbasert prosjektering (VDC), geomatikk og dataflyt, samt visualisering og animasjon. Vi har også ekspertkompetanse på innmåling og BIM-modellering av eksisterende bygningsmasse.

Medarbeiderne i BIM Oslo kommer fra sterke fagmiljøer i Statens vegvesen, programvareleverandører, programvareforhandlere, entreprenørbransjen, utdanningsinstitusjoner for BIM og ulike konsulentselskaper. Flere av våre medarbeidere har vært sentrale i bransjen i flere år og vi har blant annet utviklet Statsbygg sin BIM-manual, vært sentrale i utviklingen av Statens vegvesen sin håndbok V770 for modellbasert prosjektering, samt Bane Nors håndbok for digital planlegging.

Nå satser Sweco tungt på digitalisering i alle prosjekter, og derfor ønsker vi å ansette flere BIM-strateger som kan være med på å utvikle og implementere beste praksis for modellbasert prosjektgjennomføring. Vi søker derfor etter nytenkende lagspillere med bred erfaring innenfor BIM for infrastruktur. Du liker å jobbe med mennesker, deler kunnskap og er en god støttespiller for mindre erfarne kolleger. Du viser initiativ, er god til å samarbeide og er tilpasningsdyktig og lærevillig. Du analyserer og vurderer informasjon grundig og setter høye standarder for arbeidet ditt.

Dine arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide systemarkitektur på større tverrfaglige prosjekter
 • Utvikle våre prosesser og rutiner i samarbeid med vårt fagnettverk BIM
 • Videreutvikle våre egne samordningsverktøy basert på programvare fra Autodesk
 • Være fagansvarlig / disiplinleder for BIM på større tverrfaglige prosjekter
 • Utarbeide BIM-gjennomføringsplaner

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Du har relevant utdannelse og lang erfaring fra gjennomføring av digitale prosjekter
 • Du er selvstendig og beslutningsdyktig
 • Du setter deg lett inn i ny programvare
 • Du har jobbet med BIM-strategi og dataflyt i større, tverrfaglige prosjekter
 • Du har erfaring fra prosjekteringsmetodikk som Lean, Last Planner, VDC
 • Du er dyktig til å kommunisere og samarbeide
 • Du har gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Du har god erfaring med relevante programmer, som Novapoint, AutoCad, Civil 3D, Navisworks, JIRA, Projectwise, sharepoint, Microsoft Azure, Infraworks

Vi vurderer søknader fortløpende.

Empowered people, transforming society together. Sweco is Europes leading architecture and engineering consultancy. With 17,500 employees in Northern Europe, we offer our clients the right expertise for every project. We carry out projects in 70 countries annually throughout the world.