0 of 0 for ""

Undersøker hvordan Oslo-folket bruker byen sin

Nylig kunne du treffe på blide mennesker med Sweco-vester rundt om i Oslo sentrum. På oppdrag fra Oslo kommune og prosjektet Bilfritt byliv undersøkte de hvordan innbyggerne bruker byen sin.

Med prosjektet Bilfritt byliv ønsker kommunen å gjøre byen grønnere og mer levende. Det skal bli plass til mer liv i gatene, og til flere hyggelige møteplasser. Sweco har fått i oppdrag å evaluere effekten av tiltakene, som starter denne sommeren og skal gå frem til 2019. Da vil mer permanente bylivstiltak, som fysisk ombygging av plasser og gater starte opp.

– Utviklingen av Oslo sentrum i en «bilfri» retning er et ekstremt aktuelt tema om dagen, og det er spennende å få jobbe med noe som opptar så mange. Det blir særlig interessant å se i hvilken grad endringer i det fysiske byrommet vil påvirke folks hverdag. Jeg tror at forholdsvis små tiltak også vil kunne ha en positiv effekt, sier Signe Moland i Sweco. Moland og Sweco-kollegene som jobber på prosjektet er samfunnsgeografer, og får dermed bruke sin fagkunnskap på en høyst relevant måte.

Registrerer bruksmønstrene

Swecos oppdrag består av flere konkrete oppgaver. Undersøkelsene gjennomført i sentrumsgatene nylig er én av disse. Studenter i gule vester hadde – på oppdrag fra Sweco – som mål å snakke med opptil 800 mennesker på gaten, for å kartlegge deres bruk av sentrum; hvor ofte de er der, hvordan de kommer seg dit, hva de gjør der, hva de synes om fremkommeligheten, osv. De sto også på utvalgte steder, hvor de observerte og registrerte folks bruksmønster. Hvor mange mennesker befinner seg på en konkret plass i løpet av dagen? Sitter de, leker de, jogger de?

En annen viktig del av oppdraget er å intervjue ansatte i sentrumsbedrifter, for å blant annet kartlegge deres transportbehov i sentrum, og hvilke tanker de gjør seg om tiltakene som planlegges.

– Vi kommer til å gjennomføre de samme undersøkelsene tre ganger. Det er nå Bilfritt byliv-prosjektet starter opp, og i denne runden gjennomfører vi forundersøkelser, slik at vi har et sammenligningsgrunnlag til senere. Andre runde gjennomføres våren 2018, og siste i 2019, når prosjektet skal ferdigstilles. Det blir veldig spennende å se om svarene og bruksmønstrene til Oslo-folket utvikler seg i løpet av de neste to årene. Vi ønsker å bidra til å gjøre byen mer attraktiv for innbyggerne, og da er det viktig at byutviklingen tilpasses dem på best mulig vis, sier Moland.