0 of 0 for ""

Stort løft for grønn ammoniakk

Sweco Telemark er i gang med et byggeprosjekt der Yara skal produsere ammoniakk uten bruk av fossil energi.

Målet med prosjektet er å demonstrere at ammoniakk produsert ved bruk av fornybar energi, kan redusere påvirkningen av karbondioksid i gjødselproduksjonen og derved kutte kraftig i utslippene.

Grønn omstilling

Arbeidet pågår ved Yaras ammoniakkproduksjonsanlegg ved Herøya Industripark i Porsgrunn.

– Det er Linde Electrolysis fra Tyskland som leverer innholdet i den nye fabrikken, mens vi har ansvar for å reise en bygning som er tilpasset virksomheten, sier Vladimir Paunov.

Han er Swecos prosjektleder for det grønne byggeoppdraget som har fått navnet «Skrei». Det er et viktig ledd i Yaras målsetning om å bli klimanøytrale innen 2050, og er støttet med 283 millioner kroner fra Enova.

– Produksjonen foregår ved elektrolyse av vann hvor det produseres hydrogen og oksygen. Oksygen slippes ut og hydrogenet går inn som råstoff til den eksisterende ammoniakkfabrikken, sier Paunov.

Gammelt bygg blir nytt

Både Linde og Yara har industrigass som et sentralt virksomhetsområde. Selskapene satser på at grønn ammoniakk blir en nøkkel til å redusere utslipp fra verdens matproduksjon og langdistansefart.

– Vår jobb er å prosjektere slik at Yara kan utnytte elektrolyse-apparatene for full kapasitet, noe vi regner med kan skje fra og med oktober i år, sier Paunov.

Første steg er å rive innmaten i det aktuelle bygget som er fra 1960-tallet. Deretter skal alt oppdateres til dagens standard, og ikke minst: Bygget må forsterkes slik at det oppfyller nødvendige sikkerhetskrav med hensyn til eksplosjonsfarlige kjemikalier.

Nytt industrieventyr

Sweco Telemark har seks fag, rundt ti personer, involvert.

–  Det er en stor fordel at vi deltar på alle plan, og det er viktig at vi allerede har gode relasjoner med Yara som er flink til å benytte lokale samarbeidspartnere her i Grenlands-området, sier Paunov som synes det er spennende å delta i et omfattende klimatiltak som utvikler norsk industri og fremskynder grønn omstilling.

Anlegget vil ha en årlig kapasitet på rundt 10.000 kg/døgn med hydrogen. Det vil erstatte etan som råstoff i produksjonen, og dermed redusere 41.000 tonn karbondioksidutslipp årlig. Samme mengde som slippes ut av omtrent 16.000 personbiler.

– Det er en stor og veldig viktig oppgave vi har tatt fatt på. For Yara er dette første skritt mot dekarbonisering av ammoniakkindustrien. Det er nærmest et testprosjekt som kan få oppfølgere både i Norge og i utlandet. Og dette industrieventyret vil gjerne Sweco være en del av.

Skrei-prosjektet

  • Produksjonsanlegg for ammoniakk ved hjelp av elektrolyse av vann
  • Sted: Herøya Industripark i Porsgrunn
  • Oppdragsgiver: Yara
  • Swecos oppdrag: Byggesøknad, prosjektering, HVAC (Heating, Ventilation & Aircondition) og brann
  • Entrepriseform EPC – Contract
  • Ferdigstillelse: Oktober 2022

 

 

 

Copy link
Powered by Social Snap