0 of 0 for ""

Norges første mobilpunkt er åpnet

Fem ladestolper skal dekke ni delebiler med elbillading ved Møllendalsveien i Bergen. Bergen kommune eier anlegget, og målet er færre privateide biler på veiene.

Mobilpunktet åpnet i går, og Sweco har utformet konkurransegrunnlaget for prosjektet. På mobilpunktet kan man velge mellom elektriske bildelingsbiler fra tre ulike aktører. Sweco har en rammeavtale med kommunen, og har tidligere utarbeidet flere ladepunkt for dem.

– Under utformingen av konkurransegrunnlaget måtte vi tenke annerledes enn hva vi gjør når vi utarbeider ladepunkt for borettslag eller kjøpesentre. Delebiler brukes hyppigere enn privateide biler, og målet har vært størst mulig utnyttelse av tilgjengelig effekt, forteller energi- og miljørådgiver Eirik Hordnes i Sweco.

Bidro til å redusere kostnader

I utgangspunktet hadde Bergen kommune planer om å forsyne ladeanlegget med 400V fra en nettstasjon over veien for ladestasjonen, men slik ble det ikke.

–­ Vi anbefalte å utnytte ledig kapasitet i et eksisterende 230V strømskap på samme side av veien. Dette sparte prosjektet for en betydelig investering, sier Eirik.

Nå håper energi- og miljørådgiveren at denne typen ladeanlegg vil bli mer vanlig, slik at det på sikt kan få flere funksjoner.

– I fremtiden kan denne typen ladeanlegg egne seg godt til å selge nett-tjenester til nettselskap for frekvensbalansering ved hjelp av V2G-teknologi, og fungere som uprioritert kraft for avlastning av strømnettet i høylastperioder, sier han.

Anlegget bruker ladere fra det norskeide firmaet Zaptec, som produserer og designer laderne i Norge.

Byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti, holder tale under gårsdagens åpning. 

Færre privateide biler

Ladepunktene skal legge til rette for økt bruk av delebiler i Bergen kommune, og Hordnes er positiv til at man nå retter fokus mot elektriske delebiler.

– Privateide biler står stille 95 prosent av døgnet, det er en dårlig anvendelse av ressurser. En delebil brukes av flere personer og kan, i følge Transportøkonomisk institutt, erstatte mellom 5 og 15 privateide biler. At det nå legges til rette for at delebilparken elektrifiseres er veldig positivt, sier Eirik.

I følge Eirik medfører denne type transportordning flere fordeler.

– Elektriske biler er både klima- og miljøvennlige, de er også mer energieffektive enn fossilbiler samtidig som de har lavere driftskostnader. Dersom dette medvirker til at færre eier egne biler vil det også generere mindre støy og forurensning i kommunen. Dette vil også redusere belastningen på veinettet, og minimere behovet for videre utbygging av infrastruktur. Videre vil medlemmer i en bildelering få reduserte utgifter knyttet til det å eie bil på grunn av stordriftsfordeler, sier han.

I tillegg til ladepunkt, består mobilpunktet av sykkelparkering. Det er også plassert i nærheten av en bussholdeplass og sykkelvei, slik at det er enkelt å komme seg til og fra. På sikt er det også planlagt bysykler på området.

Flere mobilpunkt er, ifølge Bergen kommune, under planlegging.

 

Bildet øverst i saken: Eirik Hordnes står med mobilpunktet bak seg.