0 of 0 for ""

KUNNGJØRING: Detaljregulering for Lundeområdet Gnr 47, Bnr 900 m.fl., plan 202006, Sandnes kommune

 

MERKNADSFRIST: 02.05.2020

ANNONSERING: I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11

Kort om planen: Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av Lunde Bo- og aktivitetssenter, Haugen 25, Sørbø barneskole og Lundehaugen ungdomsskole, trafikksikkerhetstiltak mtp. skoleveg/kjøremønster samt idrettsanlegg/alternativ aktivitetsflate.

KONTAKT: Merknader og opplysninger sendes skriftlig til Sweco Norge AS v/Eva Esbensen på e-post  med kopi til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller som e-post til: postmottak@sandnes.kommune.no.

Igangsettingen av planarbeidet vil også varsles på kommunens hjemmeside: https://www.sandnes.kommune.no/

Vedlegg: