0 of 0 for ""

KUNNGJØRING: Detaljregulering for Donseknuten, gnr. 21 bnr. 17 m. fl., Sirdal kommune – plan 2018003

DATO: 08.02.2019

ANNONSERING: I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 / §12-11

KORT OM PLANEN: Formålet med planen er utvidelse av eksisterende hyttefelt med tre hytter, regulering av midlertidig veg til permanent sommerveg, regulering av veg fra fylkesveien til Donsen og parkering på Flesebekk.

OPPSTARTSVARSEL: Annonse i Stavanger Aftenblad fredag 08.02.2019, se vedlegg.

KONTAKT: Merknader og opplysninger sendes til: Sweco Norge AS v/Stian Hadland, Forusparken 2, 4064

Stavanger (eller epost: stian.hadland@sweco.no), innen 08.03.2019, med kopi til Sirdal kommune, Enhet Areal, 4440 Tonstad, eller til post@sirdal.kommune.no

 

Vedlegg:

Annonse

Oppstartsvarsel