0 of 0 for ""

Groettetorget, høyhus med grønne trær

Healthy buildings, cities and you – Hvordan designe fremtidens bomiljø?

I løpet av pandemien har folkehelse blitt et stadig viktigere tema. I den nyeste Urban Insight-rapporten undersøker noen av våre eksperter hvordan vi kan skape innbydende, sunne og gode urbane miljøer. Hvorfor? Jo, for å sørge for at byene våre kan bidra til at vi lever friskere og lykkeligere liv.

I løpet av pandemien har folkehelse blitt et stadig viktigere tema. I den nyeste Urban Insight-rapporten undersøker noen av våre eksperter hvordan vi kan skape innbydende, sunne og gode urbane miljøer. Hvorfor? Jo, for å sørge for at byene våre kan bidra til at vi lever friskere og lykkeligere liv.
Det finnes en kompleks kobling mellom miljø, våre sosiale strukturer og vår fysiske og mentale helse. En grønn og innbydende by som legger til rette for bevegelse, kombinert med sunne bygg som har godt inne- og utemiljø har en positiv effekt på vår helse og vårt velbefinnende.
I en ny rapport har noen av Swecos ingeniører og arkitekter tatt utgangspunkt i elementer som legger til rette for en sunnere by hvor det er høy trivsel blant innbyggerne.

– Undersøkelser viser at mennesker som hadde utsikt over grøntområder under pandemien hadde en bedre opplevelse av pandemien enn mennesker som ikke hadde lignende utsikt. De viste blant annet færre symptomer på angst og depresjon. Tilgang og utsikt til grøntområder har en positiv effekt på vår psykiske helse, og dette viser hvorfor det er viktig å at gode grøntområder får en sentral plass i byene våre, sier landskapsarkitekt og ingeniør Camilla Julie Hvid i Sweco Danmark.

Under pandemien har mennesker trukket ut av sine leiligheter og hus, og tilbrakt tid i parker, på fjellet og langs sjøen. Til tross for dette tilbringer vi mye tid innendørs. Faktisk tilbringer vi i gjennomsnitt kun 10 prosent av tiden vår ute. Dette betyr at en 80-åring i snitt vil ha tilbrakt 72 år inne. Med så mye tid tilbrakt innendørs, er det ingen tvil om at et godt inneklima er svært viktig.

– Vi tilbringer 90 prosent av tiden vår innendørs, og det er en tydelig kobling mellom helsen vår og kvaliteten på byggene vi jobber og bor i. Et tydelig eksempel er at mennesker som har naturlig lys på kontoret sover 46 minutter lengre enn de som har kunstig belysning, sier Daniel Hojniak, bærekraftsrådgiver i Sweco Polen.

Bør legge til rette for bevegelse
I tillegg til gode bygg og gode grøntområder bør fremtidens byer og bygg gjøre et enkelt for mennesker å velge det sunneste alternativet når de skal forflytte seg. Skal vi få til dette må ingeniører og arkitekter utforme det offentlige rommet som et nettverk som legger til rette for bevegelse og interaksjon.