0 of 0 for ""

Godt første halvår for Sweco Norge

Sweco Norge leverte et betydelig forbedret driftsresultat i første halvår, sammenlignet med samme periode i 2019. Selskapet takker kunder og medarbeidere som har utvist stor fleksibilitet og nytenkning for å sikre leveranser i en utfordrende tid.

Sweco Norges driftsresultat (EBITA) for første halvår ble 121,5 millioner kroner, en fremgang på 34 millioner kroner fra samme periode i 2019. Driftsresultatet tilsvarer en margin på 9,2 prosent, en betydelig forbedring fra marginen på 6,9 prosent i første halvår 2019.

For andre kvartal var driftsresultatet 26,7 millioner kroner. Det innebærer en forbedring på 11,5 millioner kroner fra samme periode i 2019, og tilsvarer en margin på 4,3 prosent, en oppgang fra 2,5 prosent i samme periode i 2019.

– Til tross for koronakrisen, leverer vi et godt andre kvartal og et enda bedre førstehalvårsresultat. Jeg vil takke kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere som har strukket seg langt for å sikre leveranser på tross av de utfordringer korona-krisen har medført. Sammen har vi lært mye i denne perioden, ikke minst om digital samhandling, som gjør oss i stand til å effektivisere våre leveranser og opprettholde den høye kvaliteten det norske bygg- og anleggsmarkedet krever, sier adm. direktør Grete Aspelund.

Driftsinntektene for første halvår ble 1315,9 millioner kroner, en forbedring på 54,7 millioner kroner fra 2019. Første halvår hadde en positiv kalendereffekt av to ekstra arbeidsdager. For andre kvartal steg driftsinntektene med 20 millioner kroner til 621,6 millioner kroner.

– Det er lange tidslinjer på mange av prosjektene våre, og det gjør at vår bransje har greid seg godt i en krevende periode. Byggmarkedet opplever nå tilbakegang, og det er ikke gjort bevilginger til samferdsprosjekter som fører til en vekst i dette markedet. Når det i tillegg er begrenset tilførsel av korona-midler til kommuner og fylkeskommuner, har vi nøkterne forventninger til det som ligger foran oss, sier Aspelund.

Sweco Group, som har virksomhet i 14 land i Europa, leverte et resultat (EBITA) for andre kvartal på SEK 439 millioner kroner, en forbedring på 41 millioner sammenliknet med samme kvartal i fjor. Driftsmarginen ble 8 prosent. Driftsresultatet for første halvår ble SEK 1054 millioner kroner.

Driftsinntektene økte til SEK 5489 millioner kroner i andre kvartal, fra 5214 millioner samme periode i fjor. For første halvår ble lå driftsinntektene på SEK 11170 millioner kroner.