0 of 0 for ""

Elektrifiseringsbarometeret: 2020

Året 2020 satt nye rekorder i antall solgte nullutslippskjøretøy innen alle klasser. Samlet for året ble det kun solgt 976 færre personbiler enn året før.

– Vi ser en økning av solgte nullutslippskjøretøy innen alle klasser, noe som må kunne vurderes som mer lovende enn manges antagelser ved utbruddet av korona, sier Swecos elektrifiseringsekspert Eirik Hordnes.

Rekord i antall solgte elbiler

I 2020 ble det solgt over 50 prosent nullutslippsbiler i 6 av årets 12 måneder.

–  Det er en ny rekord, sier Hordnes.

Samlet for året var 54,3 prosent av alle solgte personbiler utslippsfrie, det vil si 76 801 av 141 405 personbiler. Om man ser bort fra de 15 hydrogenbilene som ble solgt i 2020 og inkluderer pluggbare hybrider, var 75 prosent av alle nye biler i 2020 ladbare.

Behov for hurtigladeinfrastruktur

Ved slutten av 2020 var det 16 978 offentlig tilgjengelige ladepunkt. Det er en økning på 12 prosent sammenlignet med 2019, mens antall elbiler økte med 27 prosent i samme periode.

– Dette er tydelig tale for at utbyggingen av ny ladeinfrastruktur må intensiveres, særlig hurtigladeinfrastruktur på viktige lokasjoner for å unngå lange ladekøer slik man opplevde i sommer når alle skulle ha norgesferie, sier Hordnes.

Han mener at fjorårets sommer tydeliggjorde behovet for mer hurtigladeinfrastruktur, og trekker frem at behovet vil øke i tråd med antall elbiler. 

– Nye forretningsmodeller med mobile hurtigladestasjoner vil kunne dekke intensivbehov i ferietider. Disse vil kunne flyttes etter behov og vil, sånn sett, også bidra til økt lønnsomhet for ladeinfrastruktureiere, forklarer han.

Positiv vekst for nullutslippsbusser

I 2020 var 7 av 10 nyregistrerte busser fossile, likevel understreker Hordnes at trenden er positiv. 

– Nå er utslippsfrie busser et reelt alternativ, og kollektivselskapene kan med fordel øke den fossilfrie andelen av bussparken, sier han. 

I 2020 var 17,5 prosent av de registrerte bussene utslippsfrie. Det ble solgt 250 elektriske busser, men ingen hydrogenbusser i 2020. I 2019 var 7 prosent av bussene utslippsfrie. Det vil si 162 busser, og heller ingen hydrogenbusser i 2019. Totalt fra 2019 til 2020 var det en økning på 54 prosent av utslippsfrie busser.

Stort potensiale for utslippsfrie laste- og varebiler

For 2020 samlet var 0,3 prosent av lastebilene utslippsfri. Det ble samlet solgt 17 utslippsfrie lastebiler. Dette er en økning på 750 prosent sammenlignet med salget i 2019.

Totalt for året var 8 prosent av nyregistrerte varebiler, 2 564 av 32 050, nullutslippsvarebiler. I 2019 var denne andelen på 5,3 prosent, så det er en økning på 28 prosent fra 2019 til 2020.

Her finner du en detaljert oversikt over utviklingen.