0 of 0 for ""

Bygger bro mellom Melkeplassen og Kråkenes

Byggingen av Løvstiens siste etappe er i gang, og i 2022 blir det mulig for turglade bergensere å gå strake vegen fra Melkeplassen til Kråkenes.

– Løvstien gjør byfjellene tilgjengelige for enda flere, og endelig får Løvstakksiden en turvei som kan sammenlignes med Fjellveien, sier veiplanlegger i Sweco, Ingvild Urdal. 

Arbeidet med Løvstien har pågått i flere år, og nå ser kommunen frem til ferdigstillelse.

– Det er en ære å få jobbe med prosjektet, som vil bli til stor glede for innbyggerne og besøkende i Bergen. Jeg ser frem til når hele stien er ferdig, og folk kan nyte den fine utsikten fra den fantastiske brokonstruksjonen, sier Eduardo Jose L. Cofino, prosjektleder i Bymiljøetaten i Bergen kommune.

– Når Løvstien står ferdig, kommer Bergen til å få en sammenhengende turvei fra Kråkenes til Melkeplassen. Vi er stolte av å bidra til flere og bedre turmuligheter for innbyggerne. Jeg er sikker på at dette kommer til å bli en enda mer populær turdestinasjon når arbeidet er fullført, sier Lise Reinertsen, etatsdirektør i Bymiljøetaten.    

Jobber seg rundt fjellet

I dag har den 7,6 kilometer lange turveien en brå stopp mellom Kristian Bings vei og Fredlundsvingen. Der har nemlig bratte fjellsider satt en foreløpig sperre for turveien, men nå skal dette endres.

– Fjellpartiet strekker seg om lag 400 meter, og det er vanskelig å komme forbi. Dersom man skulle laget en tradisjonell vei ved hjelp av graving og sprengning ville dette medført stor risiko for skred, sier geolog Roger Sørstø Andersen.

Så i stedet for å fjerne fjellet, jobber rådgiverne seg rundt – og nå skal det bygges bro mellom de to etappene. Bokstavelig talt.

– For å sikre trygg fremkommelighet skal det bygges en konstruksjon som binder Løvstien sammen, uten at det går på bekostning av verken natur eller bebyggelse. Konstruksjonen skal stå på søyler som plasseres i bakken, og vil gjøre det mulig for turgåere å spasere rundt fjellsiden.

Konstruksjonen svinger seg langs fjellsiden og blir 400 meter lang.  

Utfordrende etappe

Løvstien inngår i Bergen kommune sin friluftsmelding som ble vedtatt i 2001, og strekningen har vært delt inn i fire ulike etapper. Strekningen det nå jobbes med er den fjerde og siste, og beliggenheten gjør den også til den mest krevende.

– I tillegg til at strekningen er rasutsatt, ligger den også tett på et boligfelt. Dette har gjort prosjektet både utfordrende og spennende å jobbe med, og nå har vi kommet frem til løsninger som skal sikre at det blir trygt å bygge og å ferdes langs veien, sier vegplanlegger Ingvild Urdal.

Veiplanleggeren legger vekt på at turveien skal passe inn i omgivelsene.

– Målet er strekningen ikke skal føre til store inngrep i naturen, og terrenget har lagt føringer på hvor turveien kan gå. Reguleringsbeltet har vært smalt, men jeg syns traseen har fått en fin kurvatur, sier hun.

Mange bekker små

Under prosjekteringen av Løvstien har overvannshåndtering også vært et viktig moment. For når man legger en vei i et naturområde, må man også ta hensyn til naturens gang.

– Det er viktig at veien ikke blir en barriere for naturlige prosesser, som for eksempel drenering, sier Roger.

Han forklarer at det kan få uheldige følger dersom man plutselig fører alt vannet samme sted.

– Små bekker kan bli store i flom, og om de føres gjennom det samme løpet kan det få negative konsekvenser for dreneringen. En risiko er at vannet finner nye veier og at dette fører til erosjon. Dette kan igjen føre til flom, løsmasseskred og oversvømmelser, og det vil vi naturligvis unngå. Når vi jobber med denne type prosjekter er det viktig at vannet får renne som det har gjort tidligere, forteller geologen. 

For å sikre at vannet havner der det skal, vil det lages små bekkeløp gjennom turstien.

– Dette vil sørge for at man ikke får en opphopning av vann, og vil også gjøre selve turveien mer stabil, avslutter han.

Ingvild.