0 of 0 for ""

Boligmangel på Svalbard

Det bor totusen trehundre og syttini mennesker på Svalbard. Kathinka Martinsen er en av dem, som den eneste ansatte på Swecos Svalbardkontor. Nå har hun fått dobbelt så mange kollegaer.

En bekmørk januarkveld landet nemlig byggingeniør Geir Granli som den totusen trehundre og åttiende innbyggeren. Det er riktignok bare midlertidig. I to måneder skal han og Kathinka jobbe med detaljprosjekteringen av Elvesletta N2 blokk 1.

De fleste bygninger i Longyearbyen er bygget på peler, mens veier og broer er bygget på permafrosten som Svalbard er dekket av. Klimaendringene, med lengre somre og høyere temperatur, vil etterhvert føre til at permafrosten varmes opp og tiner, og på sikt vil dette kunne påvirke både bygninger og infrastrukturen. I tillegg vil oppvarmingen av permafrosten gjøre øyas bratte fjellsider mer ustabile og utsatt for skred.

Boligmangel

Det er også skred som er årsaken til at det trengs flere boliger på Svalbard. De senere årenes snøskred, i tillegg til generell befolkningsvekst, har ført til boligmangel, og det pågår flytting av store deler av Longyearbyens bosetting. Elvesletta N2 skal bestå av fire blokker med kombinert bolig og næring, og Sweco bistår med konstruksjonssikkerhet, akustikk, bygningingsfysikk og geoteknikk. Geir Granli jobber med den bærende konstruksjonen til bygget.

– Det spesielle med Svalbard er jo permafrosten. Nesten alle bygninger er hevet over bakken og Elvesletta skal fundamenteres på stålpeler som føres til fjell 25 meter under bakken, forteller han.

I 2018 kunne Aftenposten meddele at 250 av Svalbards boliger sto i fare for å måtte rives fordi grunnen er i ferd med å svikte. En annen utfordring er selve pelene som bærer konstruksjonene. Tradisjonelt har disse pålene bestått av tømmer. Når bakken tiner, begynner imidlertid disse pelene å råtne.

– Det som har skjedd noen steder, er at pelene mister kapasiteten sin og bygningene får setningsskader. Derfor gjør vi også refundamentering av bygninger.

Det er begrenset med betongproduksjon i verdens nordligste bysamfunn. Det velges derfor ofte løsninger der materialene prefabrikkeres på fastlandet for så å fraktes til Svalbard med båt.

Hva med isbjørn? Er det en utfordring?

– Ingen isbjørner i sikte, foreløpig.

Prosjektet har planlagt byggestart i midten av februar.

FAKTA

  • Oppdragsgiver: Consto AS
  • Arkitekter: Årstiderne Arkitekter AS
  • Planlagt byggestart medio februar