0 of 0 for ""

Bedrer folkehelsen ved hjelp av et tastetrykk

Et byggeprosjekt kan bli dyrt om man ikke har de riktige akustiske beregningene på plass. Heldigvis er et kartgrunnlag og en skisse alt akustikerne trenger for å kartlegge hvilke støyutfordringer en tomt kan være utsatt for.

– Dagens støykrav har en direkte innvirkning på hvor man kan bygge. Derfor er det viktig å inkludere akustikere allerede i tidligfasen av et utbyggingsprosjekt, slik at de gode støyløsningene ivaretas fra start, forteller akustiker Jenny Luneng.

Uten akustisk ekspertise kan det være svært vanskelig å få oversikt over relevante støykilder, og nesten umulig å si hvordan de påvirker et planområde.

– Dersom man ikke gjør en god støyvurdering i starten av et prosjekt, kan det bli dyrt for utbyggere og tidkrevende for arkitektene. Heldigvis er et digitalt kartgrunnlag, arkitektens ideer og en oversikt over tomten alt vi trenger for å finne de gode løsningene, sier akustiker Sigrid Katharina Meyer.

Både Jenny og Sigrid trekker frem hvordan fravær av støyberegninger i starten av et prosjekt kan få negative konsekvenser på sikt.

– Mange av arkitektens løsninger settes i starten av planprosessen. Om vi kommer inn etter at løsningene er låst, og våre beregninger viser at støynivåene er for høye, reduserer det handlingsrommet vi har når det kommer til å implementere gode tiltak, sier Jenny.

Resultatet kan bli høye støyskjermer på balkongene, uteplassene og ved tomtegrensen.

– Denne type støyskjerming går ut over andre kvaliteter som sikt, inneklima og tilgjengelighet. Inkluderes akustikere i tidligfasen vil arkitekten få innsikt i støykildene, og mulighet til å planlegge rundt disse.

De akustiske beregningene gjøres i modell. Denne kan også benyttes senere i planfasen, når støyrapport til søknad om regulering eller igangsettingstillatelser skal utarbeides.

– Modellen inkluderer støykilder og bebyggelse, og viser de beste løsningene for støyskjerming. Disse løsningene inkluderer alt fra stilleside og fasadeløsninger, til tiltak som innglassing av uteplasser, forteller Sigrid.

Usynlige støykilder
I dag har flere kommuner fortettingsstrategier, dette betyr at vi bor tettere og i mer støyutsatte områder.

– Dagens støykrav prøver å legge til rette for at man skal kunne fortette, samtidig som de tar hensyn til menneskene som skal bo i områdene, utdyper Jenny.

Akustikerne understreker at støykilder er mer enn andre mennesker og biltrafikk.

– Flytrafikk, industri, næring, trikk og jernbane påvirker også. I tillegg finnes det andre faktorer som spiller inn. Bor du ved siden av en dagligvarebutikk kan varelevering og tørrkjølere påvirke roen, det samme vil en ballbinge gjøre. Dette er støykilder det være lett å overse i en planprosess om man ikke jobber med støy til vanlig, sier Jenny.

Stillhet er en mangelvare
Akustikerne legger vekt på at gode støyberegninger medfører flere fordeler.

– Sett fra et folkehelseperspektiv er det flere fordeler knyttet til god støyskjerming. I en hektisk hverdag har man behov for stillhet, og det er viktig at dette ikke blir tatt for gitt, sier Jenny.

Både Sigrid og Jenny understreker at det er motiverende at jobben de gjør kan ha en positiv effekt på folks helse.

– Om vi er med fra start kan resultatet bli leiligheter som er gode å bo i – uten at det går på bekostning av andre kvaliteter. Vi vet at stillhet er en mangelvare i dagens samfunn, og det gjør det ekstra givende å komme frem til gode løsninger, avslutter Sigrid.