0 of 0 for ""

Kunngjøring: Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid

På vegne av tiltakshaver Harstad kommune, følger melding om igangsetting av reguleringsarbeid for detaljregulering av Sørvik barnehage.

Følgende dokumenter følger som vedlegg: