0 of 0 for ""

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING AV FORTAU – SOLSTRANDVEGEN 471, PLANID. 1899– TROMSØ KOMMUNE

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres det oppstart av detaljregulering for eiendom gnr./bnr.: 18/16 i Tromsø kommune.

Planområdet omfatter Solstrandvegen mellom Arntjordet 18 og Solstrandvegen 479.  Formålet med planen er å regulere vei og fortau langs Solstrandvegen.

Se oppstartsvarsel for utfyllende informasjon.

Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes innen 20.04.2018 til:

  • Sweco Norge AS v/Milan Dunđerović, Hjalmar Johansens gate 23
    Pb 931, 9259 Tromsø
  • Merknader kan også sende på e-post: milan.dunderovic@sweco.no
  • Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes samme sted, eventuelt på telefon: 986 63 381