0 of 0 for ""

Helsebygg

Sweco er stolte over å bidra med vår kompetanse i helse- og sykehusprosjekter på tvers av Norge.

Fremtidens sykehus bygges i dag

Helsebygg

De siste årene har Sweco vært involvert i flere sykehusprosjekter i Norge, blant annet Nye Aker Sykehus, Gaustad sykehus (Nye Rikshospitalet), Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og Haugesund sjukehus. Våre rådgivere har lang erfaring fra arbeid med ulike helsebygg, og har gjennom en årrekke bistått med prosjektledelse og byggherrerådgivning ved blant annet Diakonhjemmet, Lovisenberg, St. Olavs hospital, Haraldsplass og Haukeland universitetssjukehus.

Ingeniør ser på skilt med oversikt over etasjeneNye Aker sykehus

Nye Aker Sykehus blir et av landets største byggeprosjekter dette tiåret, og vil gi Oslos befolkning et bredt helsetilbud i et nytt og fremtidsrettet sykehus. Vi gleder oss til å ta fatt på dette viktige samfunnsoppdraget, og til å bidra med vår kompetanse innenfor arkitektur, infrastruktur og teknikk.

Aker Sykehus skal være et akuttsykehus med lokal-, område- og regionsfunksjoner for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), samt ha lokalsykehusfunksjoner innen somatikk. Den første fasen av prosjektet dekker et bruttoareal på omtrent 171.000 kvadratmeter, hvorav 152.000 kvadratmeter er nybygg og 19.000 kvadratmeter er ombygging av eksisterende bygningsmasse.

Etter planen skal Nye Aker Sykehus kunne ta imot pasienter fra 2030. Forprosjekt skal leveres 01. september 2022.

Det er Team Aker, bestående av RATIO arkitekter, Arkitema, Sweco og Erichsen & Horgen, som har vunnet kontrakten for forprosjektet for Nye Aker Sykehus. Bygganalyse deltar også i prosjekteringsgruppen.

Vil du bli med på Swecos helsesatsning?

Se våre ledige stillinger.

Rådgiver peker utover byggeplass i grått vær. Rådgiver i hjelm og vernetøy ses bakfra og står ved siden av entreprenør.

I august 2021 var første byggetrinn av utvidelsene ved Haugesund sjukehus klar til å ta imot pasienter. Nybygget på ca. 18.000 kvm består av en behandlingsfløy for somatiske enheter og en lavere sidefløy for psykisk helsevern og rus. Dette inneholder tunge behandlingsfunksjoner som felles akuttmottak for somatikk og psykisk helsevern, operasjonsstuer, intensivenhet, observasjonspost, fødeavdeling og fullautomatisert laboratorier. For å opprettholde gode funksjonelle sammenhenger etter at nybygget er tatt i bruk skal det også foretas omrokkering og ombygging av ca. 6.000 kvm i eksisterende sykehus, og arbeidet med dette startet opp like etter at nybygget ble tatt i bruk.

Sweco har bidratt med alle ingeniørfagene til teknisk program, konseptstudier, skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt for nybygget, samt i forprosjekt og detaljprosjekt for ombygging av eksisterende bygningsmasse. I tillegg har Sweco vært involvert i flere andre større og mindre prosjekter for blant annet oppgradering av eksisterende tekniske anlegg ved sykehuset. Møt Robert Otterlei som har jobbet med prosjektet siden 2017.

Vil du vite mer om Swecos arbeid med sykehus- og helsebygg? Ta kontakt med Linda Hårvik eller Åge Hestetræet!

Åge Hestetræet

Prosjektdirektør
Bilde av Linda Hårvik, Regionleder Bygg Oslo, Sweco

Linda Hårvik

Divisjonsdirektør Bygg