0 of 0 for ""

Vi setter fart på omstillingen til et bærekraftig samfunn

Sweco skal bidra til å sette fart på omstillingen til et grønnere og mer inkluderende samfunn. Det gjør vi på flere måter.

Vi jobber systematisk og målrettet for å redusere våre egne klimagassutslipp. Vårt mål er å redusere egne klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030 (med 2019 som basisår), og å være klimanøytral innen 2040.

Vi satser målrettet på å utvikle og vokse de forretningsområdene som er helt sentrale for at samfunnet skal få til den grønne omstillingen. Eksempler på dette er økt satsing innen energisektoren og på grønn industri, at vi styrker oss på bærekraftig bygg, ombruk og rehabilitering, samt at vi har fokus på strategisk klima- og bærekraftrådgivning.

Vi jakter aktivt etter de mest ambisiøse kundene og prosjektene på bærekraft fordi slike samarbeid gir oss mest rom til både å lære og påvirke i en positiv retning. Vi jobber også systematisk for at hvert eneste av prosjektene våre skal levere mer bærekraftige resultater. Dette gjør vi blant annet gjennom løpende kompetanseutvikling på bærekraft og ved å styrke prosjektgjennomføringsprosessene på bærekraft.

Les mer om klimamålene for hele Sweco-konsernet.

Swecos bærekraftsrapport 2022