Visualisering

Visualisering er et viktig kommunikasjonsverktøy, og brukes stadig mer som grunnlag for beslutninger. Bruksområdene er mange, som å vise hvordan prosjektet kan bli seende ut, hvordan det skal gjennomføres, eller til å fremheve spesifikke elementer ved prosjektet. Visualisering kan bidra til å poengtere de positive sidene ved et prosjekt, og ufarliggjøre potensielle politisk betente prosjekter.

 • Hva er visualisering?
 • Visualisering - nivå 1
 • Visualisering - nivå 2
 • Visualisering - nivå 3
 • Informasjonsfilmer

Visualisering - nivå 3

Dersom et veldig stort prosjekt skal visualiseres og presenteres med toppkvalitet på sluttresultatet må man opp på nivå 3.

På dette visualiseringsnivået får du:

 • Høyeste detaljeringsgrad. Bygninger får også teksturer. Biler, mennesker og vegetasjon vil være med.
 • Tilsendte modeller vil bli optimalisert for rendering.
 • Realistisk lyssetting, simuleringer av vann/vind.
 • Kamerakjøring igjennom modell med muligheter for snittegninger, seksjonering og fugleperspektiver.
 • Avanserte animasjoner kan være med ved behov.
 • Muligheter for å vise faseinndelinger, informasjonsbokser.
 • Full informasjonsfilm med planlagt historie som fremhever elementer fra prosjektet med egenkomponert og skreddersydd musikk.

Forutsetninger på dette nivået er:

 • 3D-grunnlag fra prosjektet leveres av kunde i form av Revit, DWG eller fbx-filer.
 • Spesielle stillbilder eller filmer som skal være med i prosjektet leveres av kunde.
 • Har ikke kunde de to punktene over tilgjengelig kan vi fortsatt levere, men noe ekstra tid må påberegnes.
/siteassets/tjenesteomrader/vestfoldbanen_570x380.jpg

Kontaktpersoner

 • Magnus
  Norgren
  BIM INFRASTRUKTUR, TEKNIKK
  +4791798867
  Fraq r-cbfg
 • Eirik
  Kirkaune
  BIM INFRASTRUKTUR, TEKNIKK
  90898399
  Fraq r-cbfg
 • Anders Nesse
  Gjøsund
  Gruppeleder BIM
  +4792405673
  Fraq r-cbfg
 • Jarle
  Bygd
  Gruppeleder Infrastruktur Trondheim
  +4791672561
  Fraq r-cbfg