Visualisering

Visualisering er et viktig kommunikasjonsverktøy, og brukes stadig mer som grunnlag for beslutninger. Bruksområdene er mange, som å vise hvordan prosjektet kan bli seende ut, hvordan det skal gjennomføres, eller til å fremheve spesifikke elementer ved prosjektet. Visualisering kan bidra til å poengtere de positive sidene ved et prosjekt, og ufarliggjøre potensielle politisk betente prosjekter.

 • Hva er visualisering?
 • Visualisering - nivå 1
 • Visualisering - nivå 2
 • Visualisering - nivå 3
 • Informasjonsfilmer

Visualisering - nivå 2

Skal et prosjekt visualiseres i mer detalj eller være informativt og med et sluttresultat som ser visuelt bra ut, er det nivå 2 som gjelder. 

På dette visualiseringsnivået får du:

 • Middels detaljeringsgrad. Bygninger vil ha tak, det kan legges til biler, mennesker, vegetasjon og dyr.
 • Tilsendte modeller vil bli optimalisert før rendering.
 • Animert tekstinformasjon, ikoner eller designelementer kan legges inn.
 • Muligheter for animasjoner (tog, biler, mennesker og liknende) i filmene.
 • Uredigerte stillbilder vil være hentet ut fra Lumion eller 3D Studio Max. Disse programmene simulerer lys og skygger.
 • Bearbeiding av stillbilder i Photoshop.
 • En eller flere kamerakjøringer igjennom modell.

Forutsetninger på dette nivået er: 

 • 3D-grunnlag fra prosjektet leveres av kunde i form av Revit-, DWG- eller fbx-filer.
 • Spesielle stillbilder eller filmer som skal være med i prosjektet leveres av kunde.
 • Har ikke kunde de to punktene over tilgjengelig kan vi fortsatt levere, men noe ekstra tid må påberegnes.
/siteassets/tjenesteomrader/vestfoldbanen_570x380.jpg

Kontaktpersoner

 • Magnus
  Norgren
  BIM INFRASTRUKTUR, TEKNIKK
  +4791798867
  Fraq r-cbfg
 • Eirik
  Kirkaune
  BIM INFRASTRUKTUR, TEKNIKK
  90898399
  Fraq r-cbfg
 • Anders Nesse
  Gjøsund
  Gruppeleder BIM
  +4792405673
  Fraq r-cbfg
 • Jarle
  Bygd
  Gruppeleder Infrastruktur Trondheim
  +4791672561
  Fraq r-cbfg