Visualisering

Visualisering er et viktig kommunikasjonsverktøy, og brukes stadig mer som grunnlag for beslutninger. Bruksområdene er mange, som å vise hvordan prosjektet kan bli seende ut, hvordan det skal gjennomføres, eller til å fremheve spesifikke elementer ved prosjektet. Visualisering kan bidra til å poengtere de positive sidene ved et prosjekt, og ufarliggjøre potensielle politisk betente prosjekter.

 • Hva er visualisering?
 • Visualisering - nivå 1
 • Visualisering - nivå 2
 • Visualisering - nivå 3
 • Informasjonsfilmer

Visualisering - nivå 1

Trenger du en visuell raskt, en enkel film eller noen stillbilder, da er dette nivået å gå for.

På dette visualiseringsnivået får du:  

 • Lav detaljeringsgrad. Modellene vi får kan legges inn, mens andre bygninger eller elementer eksempelvis er bokser.
 • Grafiske elementer eller tekstinformasjon kan legges inn.
 • Uredigerte stillbilder vil være screenshots fra for eksempel InfraWorks, Virtual Map, Solibri eller andre kilder.
 • Eventuell bearbeiding i Photoshop vil være minimal.
 • Kamerakjøring igjennom modell er mulig.

Forutsetninger på dette nivået er:

 • Vi får tilsendt tilgjengelige 3D-modeller.
 • Skal for eksempel en bygning plasseres i et stillbilde eller fotografi, forutsetter det at grunnlag kommer fra kunde.
 • Har ikke kunde de to punktene over tilgjengelig kan vi fortsatt levere, men noe ekstra tid må påberegnes

 

/siteassets/tjenesteomrader/vestfoldbanen_570x380.jpg

Kontaktpersoner

 • Magnus
  Norgren
  BIM INFRASTRUKTUR, TEKNIKK
  +4791798867
  Fraq r-cbfg
 • Eirik
  Kirkaune
  BIM INFRASTRUKTUR, TEKNIKK
  90898399
  Fraq r-cbfg
 • Anders Nesse
  Gjøsund
  Gruppeleder BIM
  +4792405673
  Fraq r-cbfg
 • Jarle
  Bygd
  Gruppeleder Infrastruktur Trondheim
  +4791672561
  Fraq r-cbfg