Visualisering

Visualisering er et viktig kommunikasjonsverktøy, og brukes stadig mer som grunnlag for beslutninger. Bruksområdene er mange, som å vise hvordan prosjektet kan bli seende ut, hvordan det skal gjennomføres, eller til å fremheve spesifikke elementer ved prosjektet. Visualisering kan bidra til å poengtere de positive sidene ved et prosjekt, og ufarliggjøre potensielle politisk betente prosjekter.

 • Hva er visualisering?
 • Visualisering - nivå 1
 • Visualisering - nivå 2
 • Visualisering - nivå 3
 • Informasjonsfilmer

Informasjonsfilmer

Å få frem viktig informasjon kan i en del tilfeller være viktigere enn å vise hvordan elementene i et prosjekt blir seende ut. Ved å presentere informasjon, kan man styre seerens oppfatning av prosjektet. 

 • Informasjonsfilm kan lages som en enkeltstående film, som presenterer fakta og annen informasjon på en grafisk måte.
 • Det er også mulig å kombinere visualiseringer med informasjon, i hensikt å vise frem prosjektet og fremheve viktige fakta eller fordeler.
 • Informasjonen kan presenteres i alle ulike detaljnivåer eller former. Fra enkel tekst til detaljerte grafiske fremstillinger av prosjektet.
 • Vi kan designe ikoner og andre grafiske elementer etter behov, og samarbeider gjerne for å utvikle idéen og gangen i filmen. 
/siteassets/tjenesteomrader/vestfoldbanen_570x380.jpg

Kontaktpersoner

 • Magnus
  Norgren
  BIM INFRASTRUKTUR, TEKNIKK
  +4791798867
  Fraq r-cbfg
 • Eirik
  Kirkaune
  BIM INFRASTRUKTUR, TEKNIKK
  90898399
  Fraq r-cbfg
 • Anders Nesse
  Gjøsund
  Gruppeleder BIM
  +4792405673
  Fraq r-cbfg
 • Jarle
  Bygd
  Gruppeleder Infrastruktur Trondheim
  +4791672561
  Fraq r-cbfg