Visualisering

Visualisering er et viktig kommunikasjonsverktøy, og brukes stadig mer som grunnlag for beslutninger. Bruksområdene er mange, som å vise hvordan prosjektet kan bli seende ut, hvordan det skal gjennomføres, eller til å fremheve spesifikke elementer ved prosjektet. Visualisering kan bidra til å poengtere de positive sidene ved et prosjekt, og ufarliggjøre potensielle politisk betente prosjekter.

 • Hva er visualisering?
 • Visualisering - nivå 1
 • Visualisering - nivå 2
 • Visualisering - nivå 3
 • Informasjonsfilmer

Informasjonsfilmer

Å få frem viktig informasjon kan i en del tilfeller være viktigere enn å vise hvordan elementene i et prosjekt blir seende ut. Ved å presentere informasjon, kan man styre seerens oppfatning av prosjektet. 

 • Informasjonsfilm kan lages som en enkeltstående film, som presenterer fakta og annen informasjon på en grafisk måte.
 • Det er også mulig å kombinere visualiseringer med informasjon, i hensikt å vise frem prosjektet og fremheve viktige fakta eller fordeler.
 • Informasjonen kan presenteres i alle ulike detaljnivåer eller former. Fra enkel tekst til detaljerte grafiske fremstillinger av prosjektet.
 • Vi kan designe ikoner og andre grafiske elementer etter behov, og samarbeider gjerne for å utvikle idéen og gangen i filmen. 
/siteassets/tjenesteomrader/vestfoldbanen_570x380.jpg

Kontaktpersoner

 • Magnus
  Norgren
  BIM INFRASTRUKTUR, TEKNIKK
  +4791798867
  Fraq r-cbfg
 • Eirik
  Kirkaune
  BIM INFRASTRUKTUR, TEKNIKK
  90898399
  Fraq r-cbfg
 • Anders Nesse
  Gjøsund
  Gruppeleder BIM
  +4792405673
  Fraq r-cbfg
 • Jarle
  Bygd
  Gruppeleder Infrastruktur Trondheim
  +4791672561
  Fraq r-cbfg

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.