Visualisering

 • Visualisering

Visualisering

Alle prosjekter vil på et eller annet tidspunkt kunne dra nytte av visuell kommunikasjon. I store prosjekter trenger man visuelle verktøy for å vise hvordan ting skal bli, hvilke valg man har tatt og hvilke fordeler et prosjekt medfører.

Gode visualiseringer legger til rette for god formidling av prosjektene, og gir sluttbruker og beslutningstakere innsikt i valgene man har tatt. Internt vil visualiseringer løfte diskusjonen og legge til rette for bedre kommunikasjon ut til entreprenører og andre kunder.

Visuell kommunikasjon tar ulike former. Tredimensjonale bilder og videoer kan vise prosjektet i sin helhet, mens todimensjonale filmer eller illustrasjoner er en god måte å forklare noe på.
Et godt prosjekt avhenger av god kommunikasjon, og visuell kommunikasjon bidrar til å løfte prosjektet du jobber med.

/siteassets/nyheter/new-folder/main---hovedbilde.png

Kontaktpersoner

 • Eirik
  Kirkaune
  Seniorrådgiver visualisering
  90898399
  Fraq r-cbfg
 • Magnus
  Norgren
  Gruppeleder geomatikk og visualisering
  +4791798867
  Fraq r-cbfg