Vann og avløp

Sikre vann- og avløpstjenester er helt avgjørende for at fremtidens byer og samfunn kan fortsette å vokse. Swecos eksperter sørger for at anlegg for vannbehandling og avløpsrensing leverer rent vann og tar hånd om avløpsvannet for millioner av mennesker hver dag. Vi har en flerfaglig tilnærming til et hvert prosjekt og sørger for at hensynet til økonomi, miljø og mennesker blir ivaretatt på en helhetlig måte.

 • Avløpsrensing
 • Hovedplaner og saneringsplaner VA
 • Hydraulisk modellering av VA-ledningsnett
 • Ledningsteknikk
 • Urban hydrologi og overvann
 • Vannbehandling

Urban hydrologi og overvann

Når vi bygger byer for fremtiden, er målet vårt å påvirke miljøet minst mulig. For å unngå oversvømmelser og forurensning må vi tilpasse samfunnet til et endret klima med mer intensiv nedbør.

Sweco utvikler bærekraftige løsninger for å lede bort og rense overvann, for eksempel gjennom lokale innovative overvannsløsninger. Vi gjennomfører også modellberegninger og foreslår tiltak som beskytter bebyggelse, infrastruktur, vassdrag og VA-systemer. Våre oppdrag omfatter blant annet utredninger, analyse og prosjektering av ulike overvannsystemer.  

Tverrfaglig prosjektering av fordrøyningsløsninger, regnbed, infiltrasjonsløsninger, grønne tak, oversvømmelsesarealer, åpne dekker, renseløsninger og gjenåpning av bekker og vassdrag er en del av vår arbeidshverdag.

Sweco har et bredt internasjonalt kontaktnett. Vi utveksler erfaringer fra hele det nordiske markedet for å videreutvikle virksomheten innenfor dette fagområdet.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_vann_og_avlop.jpg

Kontaktpersoner

 • Tor Helge
  Indrebø
  Divisjonsdirektør Infrastruktur
  +4795184022
  Fraq r-cbfg
 • Mette Eng
  Pedersen
  Regionleder Infrastruktur Oslo
  +4795992106
  Fraq r-cbfg
 • Per
  Sandvik
  Gruppeleder VA Trondheim
  +4791866760
  Fraq r-cbfg
 • Trine Ruud
  Gjerde
  Regionleder Infrastruktur Bergen
  +4747703630
  Fraq r-cbfg
 • Arnt Ivar
  Hvammen
  Regionleder Telemark
  +47 47510102
  Fraq r-cbfg
 • Øystein
  Rapp
  Fagsjef VA-teknikk
  +4797127460
  Fraq r-cbfg

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.